آرشیف

2021-4-18

Gulrahman_faraz

تأملی بر سخنان آمر جوان “احمد مسعود”

مصاحبهٔ‌ آمر جوان احمد مسعود در طلوع نیوز برونداد فصاحت کلام، وضاحت سخن و موضع گیری آشکار وی در عرصه سیاست کنونی کشور و تحلیل درست قضایای موجود را رقم می زد. احمد مسعود با لهجهٔ‌ شیرین، بی آلایش و عام فهم؛ استبداد ارگ، علت انزوای ملت از بدنه دولت را با مثال های زنده و عینی تحت مطالعه گرفت. احمد مسعود، جوان بیدار و تحصیل کرده است که با حضورش در صحنهٔ‌ سیاسی کشور رهرو راه و تعقیب گر آرمان پدر قهرمان اش «شهید احمد شاه مسعود» خواهد بود.

نقد زیرکانه آقای مسعود مبنی بر عملکرد رئیس جمهور غنی بر محور فرد/تک گرایی، از محمد اشرف غنی نزد عوام اعتبار رهبری، اقتدار بزرگ بودن و صلابت شخصیتی را کاست و بر ایدهٔ‌ تسخیر قدرت آقای غنی مطابق به پرواز مرغ بخت مٌهر تأیید گذاشت. چنین ابراز نظر های آشکار و موقف گیری های علنی داد از تنفر موقف/قدرت جویی می زند و نماینگر سرفرازی آقای مسعود در برابر کُرسی، سهمیه و قدرت است. او می توانست دولت (که غنی در رأس آن قرار دارد) را خوب بگوید و همچون رهبر زاده های دیگر به قدرت/موقف رسیده، روز خود را سپری کند. آقای مسعود صلاح استقرار صلح را با کنار رفتن آقای غنی از قدرت سیاسی و رهبری کشور دانست. به نظر آقای مسعود؛ رئیس جمهور غنی شخصیت بد و فرد گرا است.

احمد مسعود آموزش دیده و پرورش یافته است. خوب می داند از کدام سخن ها در چه موقعیت زمانی/مکانی سوژه بسازد. اشاره کردن و موضع گرفتن علنی بر اخذ تذکره الکترونیکی ممکن انگیزش و حمایت طیف بزرگ از اجتماع را ایجاد و حاصل نماید. او خاطر نشان ساخت اینکه هرگز تذکره/شناسنامه برقی/الکترونیکی اخذ نخواهد کرد. تصمیم که اکثریت اقوام به آن موافق اند. موقف در برابر تذکرهٔ‌
که نفاق را بین اقوام افغانستان می کارد. انتقاد کردن از سکوت داکتر عبدالله عبدالله و امرالله صالح بابت توزیع تحمیلی تذکره الکترونیکی او را محبوب تر و انگشت نما تر خواهد ساخت.

راهکار احمد مسعود در ارتباط آمیزش با طالبان خردمندانه و از روی تعقل بود. او بخاطر ارزش نهادن به جایگاه والا و مقدم مبارک صلح در کشور حاضر شد تا خون پدرش (قهرمان ملی) را ببخشد ولی در عین حال تعهد بسپارد تا مسیر و رد پای آرمان پدرش را تعقیب نماید. آرمان قهرمان ملی همانا ساختن جامعه ی که هم آمیزش ملی را در قبال داشته باشد و هم بتواند با جامعه بین المللی سازش کند. افغانستان عاری از جنگ، قدرت به دست آمده از طریق آرای شفاف انتخاباتی با نظارت جامعه بین المللی، ساختار حکومت همه شمول…!

بعد از پرداختن به مسئلهٔ‌ همه شمول تذکره الکترونیکی، اشاره به معضل بهسود و پیشکش نظام غیر متمرکز به عنوان راه حل مسئله نیز از سخنان سنجیده، خردمندانه و پُر محتوای آمر جوان «احمد مسعود» بود. او بحث بهسود را ناشی از تمرکز گرایی خواند. جامعهٔ‌ که بر اثر ناکارایی، بی توجهی و غفلت دولت مرکزی دست به چنین اقدام زده اند. اشارت بر این سخن، احمد مسعود را از بدنهٔ‌ تفکر درون قومی (تنها به نفع تاجیک ها) بیرون کرده و از وی سیاست گر جوان با اندیشهٔ‌ ملی و همه شمول برای اتحاد اقوام ساکن در کشور بروز می دهد.

محافظه کاری و کناره گیری آقای مسعود از اختلافات درون حزبی جمعیت اسلامی نیز بستگی مطلق بر دید وسیع وی داشت. وی در توصیف شخصیت های رهبری دو طرف (عطا محمد نور – صلاح الدین ربانی) پرداخت. با خاطر نشان ساختن انتخاب رهبر جمعیت اسلامی افغانستان پس از برگذاری کنگره جمعیت و انتخابات؛ دخالتی در تشخیص و ترجیح یک شخصیت نسبت به دیگری نداشت. این برداشت و محافظه کاری برای آقای مسعود فرصت رهبر شدن نه تنها در رأس این حزب بلکه در سطح کشور را فراهم خواهد کرد.

آنچه از سخنان آمر صاحب احمد مسعود برای ملت امیدوار کننده بود، نوید/مژدهٔ‌ داشتن برنامه و آمادگی بعد از احتمالات بی نتیجه بودن کنفرانس استانبول است. او با اشاره بر لویه جرگه و بُن به حیث اشتباهات بزرگ تاریخی، برنامهٔ‌ در قالب صلح و پسا صلح را مژده داد. احمد مسعود با ابراز اینکه آرزوی استقرار و تحکیم صلح در کشور را دارد، نشان داد که اندیشه اش سهیم شدن در قدرت سیاسی آینده کشور از طریق آرای جمعی زیر سایهٔ‌ شفاف گزینش، انتخابات و یا اصل مذاکره است نه مبارزه از طریق میل تفنگ. او البته استفاده چنین ابزار را آخرین راه حل اجباری می داند.

برای جوان فرزانه، آمر سنجیده سخن و یادگار چریک مقاومت آرزوی موفقیت، قدرت حضور استثنایی و موضع شکست ناپذیر مبارزه برای گرفتن دست مظلومان و سرکوب ظلم ظالمان،‌ وطن فروشان و خائنان آرزو می کنم.

در آخر با شعر احمد شاملو
گُرگ ها خوب بدانند که در این ایل غریب
گر   پدر  رفت  تفنگ  پدری   هست  هنوز

با مهر
گل رحمان فراز