آرشیف

2015-1-24

رفيع الله غفاري

بیوگرافی آدام اسمیت، پــــدر علم اقتصاد

بنام یکتای بی همتا

ادام اسمیت فلیسوف اسکاتلندی که از او به عنوان پیشرو اقتصاد یاد میشد. او با نوشتن دو کتاب به نامهای نظریه عواطف اخلاقی درسال 1759 میلادی و بررسی در باره ماهیت و علل ثروت ملل در سال 1776 میلادی شناخته شد. کتاب آخر وی یکی از اولین تلاشها برای مطالعه سیستماتیک پیشرفت تاریخی صنایع و تجارت در اروپا است.
زندگینامه اسمیت:
آدام اسمیت پسریک بازرس گمرک در منطقه ای فایف در اسکاتلند بود.در سال 1723/06/05 .تولد گردید پدر وی شش ماه قبل ازتولد وی از دنیا رفت . او در حدود چهار4 سالگی توسط یک گروه از کولی ها ربوده شد ولی خیلی زود توسط عموی وی نجات داده شد و به آغوش مادرش بازگشت در سن 15 سالگی اسمیت وارد دانشگاه گلاسگو شد و در آنجا علم اخلاق را تحت نظر فرانسیس هاچستون که اسمیت آنرا فراموش ناشدنی میخواند فراگرفت . در سال 1740 میلادی او وارد کالج بالیول در دانشگاه آکسفورد شد و در سال 1746 آنجا را ترک کرد یعنی فارغ گردید. و در سال 1751 میلادی در دانشگاه گلاسگو به مقام استادی رسید و سال بعد در همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد.
گلاسگو مرکز جدی مطالعه و پژوهش و یکی از کانون های روشنگری اسکاتلند بود وی مدتی به پاریس رفت و با کنه پزشک در باره (لویی) که بنیان گذار مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود به گفت و گو پرداخت . به رغم عقاید جاری عصرکه منبع ثروت را طلا و نقره می انگاشت کنه زمین را یگانه سرچشمه ثروت میدانست. او عقیده داشت که ثروت از تولید سرچشمه می گیرد . او فقط طبقات کشاورزی را مولد واقعی ثروت عنوان میکرد آدام اسمیت با دکترین تمایل به کشاورزی داشت کنه و فیزیوکراتها موافق نبود . اسمیت پس از بازگشت کتاب بررسی در باره ماهیت و علل ثروت ملل را در سال 1776 منتشر کرد. در نهایت او مامور عالیرتبه گمرک اسکاتلند و رئیس دانشگاه گلاسگو گردید. ودر 1790/07/17 در گزشت. که وی لقب پدر علم اقتصاد را ازخود کرد.