آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

بیخودی

 

درخیالت این دل افگــــار بیخـــود میشــــود
از نگــاه تـــودرو دیـــوار بیخــود میشــــود

تا قــــدم برچشم عـاشق میگذاری حســــرتا
ریشـهء هرمژهء خونبــــار بیخـــود میشـــود

محضرت هرواژه را قاتل شود در بزم شعر
از نگاهت جاهــــدِ گفتــــار بیخـــود میشــود

تا که دوری در قفا سودای دیـــدارت کنــــم
چون بیایی دیــــدهء بیمــار بیخـود میشــــود

خانه زندان است بهر حـازم فــــرزانه خـــو
کو زعشقت بر سربازار بیخــــود میشــــود

امتحان صبـــر من از درد هجــــرانت مکن
اشک سوزان برسررخسار بیخـــود میشــود

«واهبــــا» این نشــه مستانهء چشمش نگــــر
کز شکوهش ساغر خَمار بیخــــود میشـــود

06-07-2011
صالحه وهاب واصل
هالند