آرشیف

2017-2-28

الحاج امین الدین سعـیـدی

بچه بازی یا لواط در اسلام

بچه بازی ، لواط  یا هم جنس بازی که در کشور ما بنام بچه بازی شهرت دارد ، به عمل شنیع ګفته میشود که مرد با مرد روابط جنسی بر قرار می نماید.
همچنان بچه بازی به اصطلاحات( لواط ، پدوفیلیا- سؤ استفاده جنسی ازاطفال،‌ بچه بازی ، Pedophilia، گی ،  Gay)    ) نیز  معروف است. وعملیه شنیع دیګری که   قربت جنسی  دختر با دختر  صورت میګیرد ،بنام  سحق (هم‌جنس بازي  زن با زن(  ،  Lesbianism))  معروف میباشد.
دین مقدس اسلام پیروان خویش را به شدت تام واضح واشکار ازین انحرافات اخلاقی وشنیع وغیر انسانی  منع فرموده است.  وعاملین آنرا  به اشد  عقاب  مجازات سنګینی وعده داده است . 
بچه بازی از فهم  روانشناسی یکی از  انحراف جنسی تعریف ګردیده است. این عمل را برخلاف  فطرت میشمارد.
بطور خلاصه باید بعرض رسانید هر عملی که با فطرت انسانی سازګار نباشد، بر انسان و جامعه تأثیر سوء داشته  و بر تحیر و سرگردانی و پریشانی و اضطراب  انسان مبدل میګردد. لذت ظاهری مؤقت انحرافی در منافات به آن روش طبیعی و نورمال انسان است به ضرورت بشری سیر کردن خواست شهوانی است. اما اګر به این غریضه صرف و صرف به حیث خواست شهوانی و حیوانی نګاه شود برخورد دقیق نه نبوده بلکه انحرافی است. 
برعلاوه دیګر عوامل  این حد اقل حق تلفی زن است اګر مرد با مرد رابطه جنسی داشته باشد و حق تلفی مرد است اګر زن با زن رابطه جنسی داشته باشد. حق تلفی شوهر است اګر زن با مرد دیګر غیر از شوهر خویش رابطه جنسی غیرمشروع داشته باشد و حق تلفی زن و همسراست اګر مرد با زن دیګر غیر از همسر خویش رابطه جنسی غیرمشروع داشته باشد.  
خواننده محترم !
یکی از مصیبت های خطرناکی که جامعه انسانی به آن  دست وګریبان است شده میتواند و در مواردی هست این همان تخلف، انحراف و مرض مهلک بچه بازی ویا همجنسګرای ( مرد با مرد ویا زن با زن ) میباشد .
درکشور های اسلامی بخصوص کشور ما افغانستان که مطابق به هدایات اسلامی در بسیاری عرصه های برخورد نه می ګردد و ازدواج خلاف دساتیر اسلامی یک مشکل اقتصادی بزرګ شده، دساتیر  پیامبر صلی الله له علیه وسلم که بهترین ازدواج وبه اصطلاح بهترین  نکاح همان نکاح است که مهر آن آسان وکمتر باشد.
«خیر النساء احسنهن وجوهآ وأارخصهن مهورآ » ( بهترین همسر ، زنی است که از همه خوب روتر وکم مهریه تر باشد) .
در حدیث شریف که امام بخاری  آنرا روایت فرموده است پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم فرموده است : «یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فا نه اغض للبصر واحسن للفرج ،ومن لم یستطع فعلیه با لصوم فانه له وجا ء » ( ای ګروه جوانان !  هر یکی از شما که قدرت تامین مخارج ازدواج را دارد ومیتواند هزینه آن را تهیه کند باید ازدواج کند ، چراکه ازدواج بهتر است برای کنترول چشم ونـــأموس را بهتر محفوظ میدارد . اما کسی که نتواند نفقه ازدواج را تـــأمین کند باید روزه بګیرد چون روزه باعث ضعف وکم شدن شهوت وغریزه جنسی است.).
همچنان پروردګار با عظمت ما در ( آیه :3۸  سوره رعد ) میفرماید:«  ولقـد ارسلنا رسلآ من قبلک وجعلنا لهم ازواجآ وذریة » (  وما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده ایم وزنان وفزرندان بدیشان داده ایم.).
ولی به تــأسف باید  بګویم که امروز در کشور ما افغانستان نیز که  بنابر عواملی اضافتر از چهار ده جنګ، عدم مراعات قوانین و شرع اسلامی، سوء استفاده از مفاهیم آزادی بی حد وحسر ، تطبیق دیموکراسی لجام ګسیخته مردود خلاف ارزشهای انسانی و مخالف قانون، دستیابی به ساده به دهها فساد اخلاقی حتی خلاف قوانین موجود و از جمله دسترسی به فلم های خلاف اخلاقی و انحرافی حتی فلم های  که در جوامع دیګر مستقر قابل پيګرد قانونی نیز است (مانند فلم های رابطه جنسی با اطفال – فیدوفیل و…)، امروزنشر وبخش این فلم ها وتبلیغ برای نشر وتوزیع فلم های  فجیع در بازار های کشور ، به اوج خود رسیده واخلاق اسلامی وافغانی مردم افغانستان را تحت سؤال  قرار داده است.
اګرچه همجنسګرای ولواط  (  هم جنس گرایی مرد با مرد ، جنس گرایی  زن با زن ، مساحــقه ) در کشور های اروپای  یک  عمل معمولی بشمار میرود، و بخش از دیموکرات های!!؟؟،  آزاد اندیشان!!؟؟  و روشنفکران؟؟!!  این عمل انحرافی را  عمل نورمال  واین رابطه را به رسمیت شناخته و در بعضی از کشور های جهان قوانین ازدواج یا هم دقیق تر ثـبـت و راجستر زنده ګی مرد با مرد و زن با زن در  محاکم وشاروالی ها مربوطه  را مورد اجراء وتطبیق قرار داده اند وهمین حالا در بخشی از کشور ها این قوانین در حال تدون قرار دارد و بعضی ازین کشور ها حتی به  تدوین قوانین ازادواج با حیوانات نیز مصروف اند.
بادرنظرداشت اینکه  بچه بازی وهمجنسګرای از نګاه  دین مقدس اسلام و  ادیان آسمانی  ممنوع و حرام  ګردیده است. بر همه دانشمندان ، علماء وانسان  های با مسؤلیت و اګاه، علما و زعمای دین و سیاسی  است تا با نشر و پخش نظریات و نوشته های و کار تبلیغاتی این عمل انحرافی و تخلف را تقبح نموده و جلوی این فتنه که در افغانستان با شدت در حال ګستشر ش  است وبدین ترتیب میخواهند جامعه مارا بسوی فساد اخلاقی سوق نمایند، رسالت انسانی  وایمانی خویش را بجاء آورند.
دین مقدس اسلام بخش از انحرافات، تخلفات و حالات ذیل اخلاقی و روانی  را مشخص که ‌ذیلا یادآوری و متذکر میګردیم، فورمولبندی، انسانها و مسلمانان را از ارتکاب آن برحـذر،  منع و به اجراې امور خیر امــرنموده است:
1ـ زنا (آميزش جنسي با غير همسر مشروع خود).
2ـ لواط (هم‌جنس بازي  مرد با مرد  (
3ـ سحق (هم‌جنس بازي  زن با زن(
4ـ آميزش با محارم (مثل مادر، خواهر، دختر ،  وغيره …  )
5ـ خود  ارضايي و خودتحريكي (استمنا  )
6ـ آميزش با چهارپايان، حيوانات خانگي (وطي بهايم )
7ـ آميزش با كودكان
8ـ دياثه (بي‌تفاوتي مرد هنگامي كه همسرش با ديگري آميزش مي‌كند )
9ـ قياده و دلالي (واسطه‌گري نامشروع)
دـ تغير خلقت در لباس (پوشيدن لباس‌هاي زنانه توسط مردان و برعكس(
11ـ عريان گرايي (خودنمايي جنسي(
12ـ چشم‌چراني
آثار هر يك از انحرافات جنسي در زندگي شخصی، اجتماعي و خانوادگي انسان چنان مصيبت را متوجه انسان مي سازد که در نهايت  موجب اختلالات روحي و رواني  را براي انسان ببار مۍ آورد.
الف ـ زنـــا
خداوند متعال در سوره اسري آيه 32 مي‌فرمايد: «و لاتقربوا الزني انّه كان فاحشه و ساء سبيلا»، «به زنا نزديك نشويد، زيرا كاري زشت و بد راهي است.» خداوند زنا را حرام كرده است و حرمت آن  را در آيات بسياري از سوره‌هاي مانند فرقان و اسراء و سوره‌هاي  نور و ممتحنه تأكيد وبيان داشته است.
به طور طبيعي، زنا آثار رواني خاصي را بر مرد و زن ايجاد خواهد كرد؛ از نظر رواني در هنگام عمل جنسي نامشروع ميان مرد و زن، ترس و اضطراب وجود دارد؛ ترس از رسوايي در آينده و اضطراب نسبت به اين‌كه مرد پس از ارضاي جنسي، زن را رها كند و همانند كالايي معيوب در جامعه باقي گذارد. ترس از اين‌كه هر دو مرتكب قانون‌شكني شده‌اند و قانون آنان را مجازات خواهد كرد و به خصوص اگر اعتقاد ديني داشته باشند، علاوه بر ترس و اضطراب قانون‌شكني، احساس گناه هم مي‌كنند و دليل آن پشيماني مكرري است كه در زمان گذشته و حال ميان چنين افرادي ديده شده است. آثار زنا در فرزندان زنا نيز ايجاد مي‌شود.
پيامبر بزرګوار اسـلام  محمد صلي الله عليه  وسلم  مسلمانان را از زنـا بـرحذر داشـته و آن را بـا شش خصوصيت بيان داشته است : «اي مسلمانان، از زنا بپرهيزيد؛ به درستي كه در آن شش خصوصيات  وجود دارد: سه خصوصيت در دنيا و سه خصوصيت در آخرت؛ اما آثار دنيوي آن عبارتند از:
1ـ نور و روشنايي چشم را از بين مي‌برد.
2ـ فقر را به دنبال دارد
3ـ عمر را كوتاه  می کند .
 و آثارات آخروي  آن عبارتند از:
 1- سختـ‌گيري در حساب اعمال در آخرت
 2- ‌موجب غضب خدا مي‌شود
 3ـ وموجب  باقي  ماندن دايمي در جهنم .
از پيامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم روايت شده كه فرمود: «وقتي كه كسي زنا مي‌كند، روح ايمان از او جدا مي‌شود.»
ب ـ هم‌جنس بازي: 
 طوریکه قبلآ بدان اشاره شد در یک جمله این عمل  یک انحراف جنسي،  وخلاف فطرت بشری میباشد . در  خلقت و آفرينش طبيعي و فطري، مرد براي زن و زن براي مرد آفريده شده است. طوریکه  قرآن كريم مي‌فرمايد: «هنّ لباس لكم و انتم لباس لهنّ»، (بقره، 187) زنان براي مردان، مايه تقوي و مردان هم براي زنان، لباس تقوي هستند كه با ازدواج يكديگر را از گناه باز مي‌دارند و به كمال مي‌‌‌‌‌رسانند.
خداوند در قرآن كريم خطاب به مردان قوم لوط كه گرايش هم‌جنس بازي داشتند مي‌فرمايد: «آيا از مردم جهان، با مردان آميزش مي‌كنيد و همسرانتان را كه خدا براي شما آفريده است، رها مي‌كنيد؟ بلكه شما گروهي تجاوزكار هستيد.» (شعرا، 166- 165)  قرآن هم‌جنس‌ بازي  را تجاوز از فطرت و خلقت طبيعي معرفي كرده است: «بل انتم قوم عادون»، يعني شما مردمي هستيد كه از حد و مرزي كه فطرت و خلقت برايتان ترسيم كرده است، تجاوز مي‌كنيد.
در نهايت ګفته میتوانم که همجنسګرای نه تنها خلاف فطرت وخلقت میباشد بلکه این  عمل شنیع  نظام طبيعي زوجيت راهم  خدشه‌دار ساخته ، بقاي نوع بشررا به خطر جدی مواجه ساخته ، ونظام اجتماعي را مختل میسازد،وجهان را بسوۍ بدبختي  سوق ميدهد.
طوریکه ګفته آمدیم ،هم جنس بازی  در دین مقدس اسلام  گناه کبیره  بوده و  حرام محسوب می گردد و مجازات های سخت وسنگینی بر آن قرار داده شده است.
ج ـ استمنا :
 استمنا به اين معني است كه فرد در رابطه جنسي با خود، كاري كند كه مني از وي خارج شود. خودارضايي هنگامي رخ مي‌دهد كه فرد به قصد انزال مني و لذت جنسي خود را تحريك مي‌كند تا به اوج لذت برسد.
آثار جسمي و رواني استمنا زيانبار است كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
1ـ تحريك زياد هيپوتالاموس و در نتيجه تحريك افراطي غدد جنسي كه سبب پركاري نامتناسب آن‌ها مي‌شود و بلوغ زودرس را به دنبال دارد.
2ـ كاهش و تخليه مكرر قواي جسمي و روحي كه به ضعف عمومي بدن و بالاخره پيري زودرس مي‌انجامد.
3ـ به علت افزايش جريان خون در اعضاي تناسلي، مغز و مراكز حساس ديگر، پيوسته دچار كاهش نسبي جريان خون مي‌شود.
4ـ ركود فكري، اختلال و ضعف حافظه و كاهش اراده در كساني كه استمنا مي‌كنند، ديده مي‌شود.
5ـ ضعف بينايي و بي‌اشتهايي و در صورت افراط، ضعف استخواني و ناراحتي‌هاي مفصلي در اين افراد شايع است.
6ـ فرد از نظر فكري نوعي توجه نسبتاً مداوم به موضوع‌هاي جنسي پيدا مي‌كند كه اين امر مانع تفكر آزاد وي مي‌شود.
7ـ در مراحل افراطي به ضعف جنسي و انزال زودرس منجر مي‌شود.
8ـ به علت ارضاي ناقص و غيرطبيعي، بعد از ازدواج غالباً در امور زناشويي با مشكل مواجه مي‌شوند.
9ـ گوشه‌گيري، يأس و بي‌تفاوتي نسبت به مسايل مهم و حياتي، غم و كدورت رواني از عوارض ديگر آن است.
10ـ در موارد شديد خود آزاري ايجاد شده و فرد از آزار رساندن به خود لذت مي‌برد.
دـ تغير خلقت در لباس:
 يكي ديگر از انحراف‌هاي جنسي اين است كه مردان لباس  زنانه و زنان  لباس  مردانه بتن میکنند. چنين انحرافي با اختلال هويت جنسي ارتباط دارد؛ يعني مرد احساس مردانه ندارد و زن در واقع خود را زن نمي‌شناسد يا حداقل احساس خوشايندي از جنسيت خود ندارد و از اين جهت لباس جنس مخالف را مي‌پوشد. در حديث متبرکه آمده است که : (از ابن عباس(رضی الله عنهما)روایت است که رسول الله(صلی الله علیه و سلم)فرمودند: خدا لعنت كند مرداني را كه خود را شبيه زنان مي‌سازند و زناني كه خود را به مردان همانند مي‌كنند.)  صحيح بخارى
ه‍ ـ حـجـاب 
 اسلام به حجاب زن و مرد توجه بخصوص بعمل می اورد  ، دين اسلام  مردان و زنان را موظف نموده است كه عورت خود را از نامحرم بپوشانند و تنها مورد استثنا، زن و شوهر است كه مي‌توانند اندام جنسي يكديگر را ببينند.
هيچ مرد و زن نامحرمي از نظر اسلام مجاز نيستند كه اندام جنسي يا حتي زيبايي‌هاي ظاهري خود را در معرض تماشاي ديگري بگذارند؛ مگر در موارد خاصي كه به سبب رابطه خويشاوندي به ميزان معيني مجاز مي‌شوند. با توجه به ضرورت حجاب در اسلام، نه تنها عريان‌گرايي، بلكه هر گونه بي‌حجابي هم نهي شده است.
و ـ چشم‌چراني:
 دين مقدس اسلا م به منظور جلو ګيري  از انحرافات جنسي، به مردان و زنان مسلمان هدايت ميدهد كه نگاه خود را از نامحرم فرو پوشند. كساني كه از امر خدا تجاوز كرده و به طور مكرر نگاه شهوت‌آلود به زنان مي‌نمايند، مرتكب حرام شده و منحرف جنسي شناخته مي‌شوند. خداوند متعال مي‌فرمايد: «اي پيامبر به مؤمنان بگو چشمهايشان را فروپوشانند و دامن خويش را محافظت كنند. اين براي آنان به پاكي نزديكتر است. خدا به آن‌چه مؤمنان انجام مي‌دهند، آگاه است و به زنان مؤمن نيز بگو كه چشمان خويش را از مردان نامحرم بپوشانند.» (نور، 31- 30  )
منظور از كنترل نگاه، همان‌طور كه از معني کلمه  «غض نظر» برمي آيد ، فرو پوشاندن چشم و ادامه ندادن نگاه است.
حکم شرع در مورد لواط :
لوطات یکی از جمله انحرفات اخلاقی که برخی از اشخاص تا با عادت قوم دست به این عمل  شنیع می زنند.
طوریکه متذکر شدیم این انحراف و مسیر غیر نورمال و درموارد مریض و حتی شنیع ، خلاف اخلاق نورمال برخورد انسانی، ظلم در حق دیگران، عمل خلاف اصول قبول شدۀ بشری، خلاف ساختار طبعی انسان و بالاخره عمل خلاف اصول تمام شرایع آسمانی است.
پروردگار با عظمت ما بنابر شدت وغیر انسانی  بودن  عمل لواط یک  قوم  را (قوم لوط)  به خاطر این عمل زشت وشنیع، قبل از اینکه در روز آخرت مورد جزاء و عتاب قرار دهد،  حتی در همین دنیا مورد عذاب دردناک وعظیمی عبرت انگیز برای سایر بشریت قرار داده است.  
درحدیثی که از ابن عباس رضی الله عنه آمده است که: پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده: « من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » (صحیح ابن ماجة : 2075) (هر کسی را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید).
محدثین مینویسند:
از عبدالله ابن عباس سؤال شد که نحوۀ قتل مرتکب این عمل باید چطور صورت گیرد؟  ‏فرمودند که: بالاترین نقطه شهر را جستجو نماید ،  و سپس فاعل و مفعول را از آن نقطه بالای به  پائین پرتاب نمایند، وبعد از پرتاب او را به سنگ زده و سنگسار نماید.
عبد الله ابن عباس برای تائید حکم صادرۀ  خویش بر آیات قرآنی استدلال نموده می افزاید:
‏ چون  جبرئیل علیه السلام ‏بدستور پروردگار با عظمت  شهر قوم لوط را از جا بر کند و سپس آنها را از آسمان سرچپه به روی زمین پرتاب نمود، و ‏سپس بالای سر آنها  از آسمان سنگباران صورت گرفت.
از یکی از خلفای پیشین نقل شده است که میگفت: اگر خداوند این عمل را از قوم لوط نقل ‏نمیکرد من هرگز حتی به ذهنم هم خطور نمیکرد که: انسان هم مرتکب  چنین عمل شنیع میگردد !‏
توجه باید کرد  در ذهن تعدادی از علماء  وقوع این عمل شنیع خطور هم نمیکرد، ولی با تأسف باید امروز در کشور اسلامی ما این عمل بحیث مود روز دربین برخی از زورمندان و قوماندانان مبدل گردیده است.  که مطمیناً به غضب الهی مواجه شده اند و خواهد شد.
درمورد حد لواط اصحاب پيامبر صلی الله عليه و سلم از جمله  ناصر و قاسم بن ابراهيم و يکی از دو قول امام شافعی بر آن میباشندکه حد لواط قتل وکشتن وحتی رجم است اگرچه محصن هم نباشد يعنی هرکس مرتکب لواط شود بايدکشته شود. وبه احادیثی ذیل  استدلال مینمایند :
از حضرت علی کرم الله وجهه روایت گردیده است که :هر آن شخصیکه مرتکب عمل لواط گردد باید رجم کرده شود . ( امام بیهقی این حدیث را  روایت فرموده است .)
امام شافعی   : بااستناد این حکم میفرماید :هرکس مرتکب اين عمل شود ازدواج کرده يا ازدواج نکرده ­محصن باشد ویا غيرمحصن باشد ­سزای آنرا قتل و کشتن است.  
هکذا ­در روایتی آمده است که : روزی حضرت ابوبکرصدیق (رض)  اصحاب را  درباره کسی که عمل لواط را مرتکب گردیده به مشوره فرا خواند . در این مجلس مشورتی سخن حضرت علی بن ابيطالب از همه شديدتر و تندتر بود که فرمود : « این گناهی است که  هيچ امتی از امتها مرتکب آن نشده اند مگر يک امت و میدانيد که خداوند با آن امت چگونه رفتارکرد. بنظرما چنين اشخاص بايد با آتش سوزانده شوند».  لذا ابوبکرصدیق به خالد بن وليد نوشت و به وی دستور دادکه چنين اشخاصی را بسوزاند. بيهقی اين روايت را تخريج نموده و در اسناد آن « ارسال» میباشد .
امام  شوکانی میفرماید :که در تادیه جزا به شخصی لواط میتوان بر همین حدیث استناد  نمود .
در روایتی ازابوبکر صدیق و حضرت عمر آمده است که :
در مرحله اول  شخصی لواط را باید با شمشیر کشت وبعد از قتل  ، جسدش را بايد سوزاند ، زیرا این اشخاص  معصيت بزرگی را مرتکب شده است .
در روایتی دیگری از حضرت عمر وحضرت عثمان آمده است که مرتکبین این جنایت باید زیر دیوال خرابه بقتل رسانید ه شود .
امام  يغوی از شعبی و زهری و مالک و احمد و اسحاق  روایت نموده که مرتکبین این جنایت باید رجم گردند .وامام  ترمذی این روایت را از امام  مالک ، آمام  شافعی ، امام  احمد و اسحاق روایت نموده است .
در روایتی ازامام نخعی آمده است که : اگر میشد دو بار زانی را رجم کرد میبايستی مرتکب لواط را دو بار رجم بکنند.
امام منذری در روایتی میفرماید که : حضرت ابوبکرصدیق  و حضرت علی و عبدالله بن زبير و هشام بن عبدالملک مرتکب عمل لواط را میسوزاندند.
چنانچه ګفته آمدیم بر حاکمیت اسلامی و دولت مکلفیت دارد که درین عرصه مکلفیت های خویش را مانند حامی قانون وشرع غرای محمدی صلی الله علیه وسلم  کماحقه اجرا کند.
 تخلف از قانون و عمل خلاف از قانون برای دولت وحاکمیت نیز کردن کاری که باید نه کند و نه کردن کاری که باید کند، نیز میباشد.
امام شوکانی میفرماید :« بجا ء ومستحق خواهد بود شخصیکه  راکه مرتکب اين جرم ، رذيله و پستی میشود به شیوه جزا دهند که عبرت و پند برای ديگران شود ، مرتکبین این جنایت باید  به شیوه عذاب گردند که: آتش شهوت فاسقان تبهکار را خاموش سازد.
اشخصایکه این عمل شنیع  قوم لوط را مرتکب میشوند ، عمل قومی را مرتکب میشوند که قبل از قوم لوط اقوامی دیگر آنرا مرتکب نگردیده بودند ،  بنآ شايسته وبجا ء خواهد بود که به جزا وشکنجه شدید ی محکوم کردند تا ،   از درد عذاب این شکنجه بسوزند ،  خداوند اين قوم تبهکار را در زمين فرو برد و ريشه شان را از بيخ وبن نابود سازد .»    
والله اعلم بالصواب