آرشیف

2016-11-17

mazizi

بپاس تقدیر از جناب آصف ننگ

بپاس تقدیراز جناب آصف ننگ (والی ولایت فراه ) که نوید (طفل خردسال معصوم ) را از چنگ  اختطاف چیان جنایتکار موفقانه نجات داد

خوشا بر آنکه نام و ننگ دارد
به ضد اهـــرمنهــا جنگ دارد

چنین والی سزاوار درود است
که بهــر خدمت او آهنگ دارد

به هر یک دشمنان دین وملت
زمین را بهـــر ایشان تنگ دارد

هزار لعنت بهر  آدم ربائی
که قلب آهن و یا سنگ دارد

جنایتکار ودزد واختطاف چی
نه دین ومذهب وفرهنگ دارد

اگر حکم قصاص اجرا نگردد
یقین قاضی نه شرم وننگ دارد

همین قاضی دودستش مثل قاتل
زخـــــون بیگناهان رنگ دارد

زهی بر پادشاه وحاکمی که
ز عدل وحکم حق اورنگ دارد

«عزیزی» ! بین قلب ما وشادی
هزاران مایل ویا فـــرسنگ دارد

پایان
—————-
م – ع – عزیزی
ساعت 18:06
چهار شنبه – شانزدهم نوامبر سال 2016