آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

به گراميداشت از ميلاد باسعادت خاتم النبيين حضرت محمد مصطفی

به گراميداشت از ميلاد باسعادت خاتم النبيين حضرت محمد مصطفی(ص)

 
 

بعد چندين  سده ها
و بعد قرنها انتظار،
کودکی از نسل پاکيزه خليل
رحمت حق رحمت اللعلمين
نسل آدم بندۀ پاک خدا
پا نهاد در دار دنيا.
روشنی بخش جهان تيره روز
از همان آغاز مولودش،
رقم زد سرزمين  مکه را 
با عزّ و تکريم وشرافت
 
 از قدوم پاک اين طفل عزيز
لرزه بر اندام باطل چيره شد
مهتر اصنام  از جايش فتاد
آتش آتشپرستان خيره شد
استخوان مهرۀ کسرا شکست
خاک ماتم بر سر ظالم نشست.
نور آمد تيره گی ها را زدود
مهر آمد، ظلمت شب را زدود
 
آمد احمد تاجدار مرسلين
صاحب خُلق عظيم و هم امين
اوست احمد خاتم  پيامبران
راهنمای بنده گان در اين جهان
اوست احمد صاحب شرع غرا
مجريی انصاف و داد بينوا
اوست احمد رهبر دين مبين
رهبر اسلام در هر سرزمين
اوست احمد مرجع اميد ما
قوت افزای دل نوميد ما
اوست احمد سيّدو خيرالانام
اوست احمد شافع يوم القيام
 
راه احمد راه سعد است و نجات
راه حق است و رۀ صلح و ثبات
راه احمد عزّت انسان بود
دوستی و همدلی را جان بود
 راه احمد افتخار دو جهان
راه احمد عشق پاک جاودان
جان من بادا فدايت احمدا
صدقه گردم خاک پايت احمدا
 

فگارزاده،
شهر کابل، ماه حوت 1388