آرشیف

2018-8-31

mazizi

به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم بشریت (ص)

 

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سورۀ الحجر- 96

————————————–

سـر وجـان باد فـدایِ  قدمِ ســرور ما

آنکه بود شاه رُسل دردوجهان یاورما

 

مقدمش مـُژدۀ  امید به مخلـــوق جهان

بود بر برنوع بشر مهتر ویا کهتـرمـا

 

با طلوعش بزمین  آن شب دیجور گذشت

شد منـــور همــه جا باخــتر و خـاورمـــا

 

سرنگـون گشت بُتان چون بزمین پای نهـاد

طـاق کسرا بشکست زهیبت سر لشکـــرما

 

قاب قوسین که شـد فــرش رۀ هر قدمش

خاک نعلـین او چون سرمــۀ چشم تــرِما

 

شب معراج رسید در حــرم عـرش خــدا

جـــایگاهی که بلند است زفــکرِ سر مــا

 

آنکـه رحمت بجهــان گفت خدایش بکلام

افتخــاری چه ازین بیش براین رهبر مـا

 

ذات الله به ستودش و همه خیـــل ملک

عاجز است از صفتش خامۀ  مُکَسّرما

 

خیل خفاش کنـون طعنه به خورشید زنند

چشم شان کورازین مِهــر فروزان فر مـا

 

گر ستوری بزند لب بچنین  بحر بزرگ

نشود لوث  چنین بحر پر از گوهــر مـا

 

رُبع نفوس جهـان در قدمش سر بنهند

نیست باکی زدو سه ،دشمنک کافرما

 

آن معلـــم وامام  بهـــر بشر  شاه رُسل

هست چـون مِهـر بمـا،مـاه بما اختـر ما

 

سر بلند دار مسلمان ! به رسول ثقلـین

حضرتش تاج سر و فخروشکوه وفرما

 

ما همه دست نیاز پیش تو آریم یارب !

تا ببـخشی گنــۀ اصـــغر ویا اکبر مــا

 

ربنا ! مِهر نبی در دل ما افزون کن

بیش گردان بجنابش توهمین باورما

 

ای خدا! اذن شفاعت به حبیبت دادی

شافع ما بنمـــا روز جـــزا داور مـا

 

از «عزیزی »بپذیر رحمت وصلواة ودرود

بهــر آن ختـم رُسُـــل حضــــرت پیغمبر مـا

پایان

**************

محمد عزیز( عزیزی)

31-08-2018