X

آرشیف

به هدر رفتن یک فرصت دیګر! 

 

در بحث کنفرانس قریب الوقوع  دوحهٔ سوم، لازم به تذکر میدانم که: در پدیده های  اجتماعی، امر صلح و جنګ، عوامل مختلف تأثیر دارند که عوامل و فاکتور های این پدیده اصلی، فرعی ، خارجی، داخلی و بعضی در توان ما و یا از توان ما خارج و بالا میباشند!

کنفرانس سوم دوحه که در عالم أسباب از فاکتور ها و عوامل خارجی مؤثر، یک فکتور مهم و امیدوار کننده برای کم کردن آلام و آزار مردم افغانستان و رفع خطرات جهان بوده میتوانست، بنا بر لجاجت و مطالبات بلند بالای جانب طالبان و ادامهٔ تضادهای جنګ سرد و جنګ اوکراین و بازیګران بی کفایت اجراء کنندهٔ برنامه های سازمان ملل متحد،  دارد به هدر میرود و انزوا، تراژیدی ملت افغان و خطر جهانی ازین منطقه، عمیق و عمیقتر میشود! 

در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحدهٔ امریکا انتخاب در انتخاب بد و بدتر انتخاب خواهد بود و هردو انتخاب مطلوب نیست! 

در نتیجه بحران  و آذیت مردم ما در قدم اول تشدید یافته و فرصتهای خوب تفاهم ملی و رفع تهدیدات مختلف به هدر رفته و  ازبین میروند! در نتیجه تشنج، تهدید جنګ و برادر کشی قوت خواهد ګرفته و امکانات توجه جهان را به مخالفین مسلح حاکمیت طالبان در افغانستان  مهیاء ساخته و ما از بحران به بحران دیګر ګذار نموده و تراژیدی افغانها کما کان باقی میماند! 

ثبت تأریخ خواهد شد که طالبان به مشروعیت متداول حاکمیت اعتنا و باور ندارند و حتی از تدویر لویه جرګه ای تعریف شده، پیشنهادیه مدافعان منافع ملی و محور ملی طفره رفته و آنرا در مبداء  نمی پذیرند. غیر از خود تمام احزاب سیاسی را منع کردند و غیر از خود دیګران را نمی پذیرند! 

تفکیک قوهٔ ثلاثه در حاکمیت و دولتداری برای شان مطرح نیست، قوهٔ اجرائیه ای تشکیل داده اند که نصف بیشتر شان از جانب جهان مورد پیګرد عدلی و قضایی أند! 

قوانین قبلی ملغی و قوانین جدید وجود ندارد و امنیت نسبی موجود در نتیجهٔ  خوب آدم بودن و متقی بودن افراد حاکم أند، تا حاکمیت قانون! 

در چنین شرایط و حالات و عدم قبول نیروهای ملی و عدم دقت و احترام به اصل یک شهروند و یک رأی و … زمینه ساز فرصت متخلفین و متعصبین قومی و  زبانی، فدرالستها و تجزیه طالبان میشوند و ارزشهای بزرګ کشور و مردم ما به هدر داده میشوند! 

در چنین حالت باید بیشتر از پیش جمع و جور شد، به سوء استفاده جویان حاکمیت بیست سال ګذشته باید نه ګفت و برای تحقق پروسهٔ یک شهروند و یک رأی و حاکنیت قوانین خوب و در رأس قانون اساسی در مطابقت شریعت غرای محمدی به صورت مشروع و خستګی ناپذیر،  کار کرد و ادای رسالت نمود! 

بر ماافغانهاست  جمع و جور شده در چتر های بزرګ ملی آدرس شد و برای ملت سالاری در تحت لوای محمدی و  سنت رسول الله ص باید به کار خستګی ناپذیر ادامه داد. 

جانشین طالب مطرح نیست، حاکمیت ملت و ملت سالاری مطرح است و برای تحقق آن همه دست به دست هم داده ، باید کار مشترک را دوام داد. 

لیس للانسان الا ما سعی. 

داکتر صلاح الدین سعیدی

د صلاح الدین سعیدی 

۲۲/۰۶/۲۰۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.