آرشیف

2018-1-31

Shahla Latifi

به قربانیان حادثه تروریستی اخیر کابل تقدیم است

 

گل های به خون غلتیده
انگار پرچم جنگ اند که از شعله زار تشنه قد افراشته است
گل های به خون آغشته
دسته دسته
جان تازه به برف بخشیده اند
و آسمان
با چشم گریان
قلبش را به زمین سرد می گذارد
تا در لحظه ای از غم سکوت کند

شهلا لطیفی
(بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۸(میلادی
Shahla Latifi
January 29th, 2018