آرشیف

2019-7-28

احمد سعیدی

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه میریزد
رسد تا دور ما دیوار این میخانه میریزد
 
قبل از ظهر امروز در تلویزیون طلوع نیوز در برنامه تودی خبری صحبتی را ثبت نموده ام که امشب به وقت کابل ساعت 11 بجه شب و تکرار آن فردا از ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر نیز نشر میگردد من در صحبت خود گفتم که پروسه مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبان ما را هرگز به صلح سر تا سری و قابل قبول همگانی نمی رساند دلایل خویش را نیز در برنامه گفته ام، یکی از دوستان بعدد از ختم برنامه از من تقاضا نمود نظریات خود را با او که در یکی از خبر گزاری ها ایفای وظیفه منماید  بطور تحریری شریک سازید گفتم بچشم دوست گرامی به باور منبخشی از عوامل ناکامی سیاست مصالحه با طالبان در مخالفت درونی حاکمیت موجود بر ادامه مذاکره و تفاهم با طالبان است. این مخالفت ها ریشه در عوامل گوناگون دارند. بخشی از انگیزه های این مخالفت ها ناشی از دیدگاه های متفاوت بین حکومت اپوزیسیون احزاب و شخصیت های سیاسی در مورد شیوه و امتیاز دادن از طرف امریکا در مذاکرات با طالبان است ، بخش دیگر ریشه در منازعه بر سر قدرت میان شاخه ها و نحله های حکومت وحدت ملی و از سوی دیگر بین طلبان و حامیان ملی و بین المللی هر دو طرف است. و از جانب دیگر ادامه بازی های درون دولتی میان عناصر وحلقه های مختلف جناح های تشنه قدرت در داخل نظام و بین طالبان است همانطوریکه توافق بخاطر مصالحه نزد تعداد زیادی از هموطنان ما وجود دارد سیاست ناسازگاری با این پروسه کمتر از موافقین نیست، متاسفانه اشتعال آتش تفرقه و خصومت در داخل حکومت وحدت ملی نبود دیدگاه واحد و مشترک روی سرنوشت آینده افغانستان در کشور های منطقه و فرا منطقه بشمول حامیان بین المللی نیز تهدیدی است که ادامه مذاکرات را نمیتواند پر ثمر سازد. 
از سوی دیگر لحظات قبل رئیس جمهور غنی طی فرمانی  لغو دارالانشای شورای عالی صلح را صادر نموده و بخش محدودی از دفاتر و کارمندان آن شورا را به وزارت دولت در امور صلح مدغم ساخته است. آغاز کار وزارت دولت در مصالحه تا رسیدن به هدف خیلی پر چالش خواهد بود، و هیچ نتیجه ای را در سرنوشت صلح بدست آورده نخواهند توانست
حالا که به تازه گی کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز گردیده جای دارالانشا و بخش شورای عالی صلح را وزارت دولت در امور مصالحه گرفته است وضعیت همان است که بود جنگ ادامه دارد مردم هر روز کشته می شوند بیکاری نبود اعتماد ملی به اوج خود رسیده از طرف دیگر دیدگاه و سیاست همسو و همآهنگ از مذاکره و مصالحه با طالبان هم در درون حاکمیت و هم در خارج آن همه جانبه دیده نمیشود حتی درک و برداشت در عالی ترین نهاد های  دولتی و غیر دولتی متفاوت است.
مذاکره و تفاهم با طالبان را بسیاری از شخصیت های درونی نظام به عنوان از دست رفتن نقش رهبری کننده خود  در اداره کشور و بسیاری دیگر از اعضای رهبری به عنوان از دست رفتن کرسیهای شان ارزیابی می کردند. به عقیده آنان این طرح تأثیر بی ثبات کننده و خرد کننده ای را نه تنها بالای رهبری، بلکه بر دستگاه دولتی و کارمندان رژیم کنونی در مجموع برجا خواهد گذاشت. چون برای آنان هیچ امیدی به آینده نوید نمی دهد. بسیاری از کارمندان دستگاه ریاست جمهوری طرح آشتی  ومذاکره با طالبان را به عنوان آلتر ناتیو ادامه خونریزی و جنگ نشمرده و آنرا پوچ می پندارند، چون این طرح از سوی رهبران طالبان و تا کنون در قطر نشسته اند و دولت موجود کابل را به رسمیت نمی شناسند نیز رد گردیده است .
از طرف دیگر علی رغم همه مخالفت ها به هر قیمت که شود آقای اشرف غنی به تداوم رهبری خود در قدرت مصمم است  و با برکناری و طرد مخالفان خویش در داخل نظام از یک طرف و از سوی دیگر در انتصاب و جذب افراد و اشخاص و نیروهای مورد اعتماد خویش از سوی دیگر به تحکیم ریشه ها و پایه های اقتدار خویش با گذشت هر روز می افزاید ادامه این وضعیت باعث تشدید بحران خواهد شد.