آرشیف

2016-9-24

گل رحمان فراز

به افتخار پیروزی نظامیان در پسابند!

هوای  دلکش وطن من و روح سرکش شما
دو  پاسبان  نبرد  و  دو  سنگر  جنگ  است 

در پوست نمی گنجیم اینکه چگونه از ایثار و فداکاری های جانانه و جاویدانه عزیزان نظامی مان (از عسکر گرفته الی قوماندان ها) سپاسگزاری کنیم و بر روی قدوم مبارک و پیروزمند شان گل افتخار پخش نماییم. از اول به اراده آهنین، عزم راسخ، حس وطن دوستی و تلاش برای مهیا سازی زندگی مسالمت آمیز نظامیان مان برای مردم باورمند بودیم و از بابت اینکه ما را از شرمندگي به سرفرازی سوق و صعود دادند یک دنیا ممنون و متشکریم.
عملیات تصفیوی ولسوالی پسابند پانزده روز قبل به داوطلبی فرزندان امنیت طلب هر یک؛ محترم دگروال محمود اندرابی – قوماندان نظم و امن عامه غور (نماینده پولیس در این عملیات)، محترم زیارت شاه عابد – قوماندان لواء اول، قل اردوی 207 ظفر (نماینده اردوی ملی در این عملیات) و محترم جنرال امیر جان – رئیس امنیت ملی غور آغاز شد و بعد از پانزده شب و روز با اراده مستحکم از طریق عملیات زمینی با تصفیه راه های عبوری و مواصلاتی به ولسوالی پسابند رسیده اند و ولسوالی مذکور را با تلاش های جنرال محی الدین غوری – قوماندان قل اردوی 207 ظفر ساحه را بطور کلی تصفیه نمودند که در این عملیات 42 تن طالب کشته، 60 تن زخمی و 76 حلقه ماین خنثی گردیده است که حالا وضعیت زندگی مسالمت آمیز برای باشندگان این ولسوالی مهیا گردیده است.
شکی وجود ندارد اینکه محترمین هریک؛ جنرال محی الدین غوری، دگروال محمود اندرابی، جنرال امیر جان، جنرال عابد با اشتراک در این عملیات سرنوشت ساز در قلوب همه مردم جا پیدا نمودند و بزودی شاهد ترفیع ایشان خواهیم بود، ایشان شب و روز دوشادوش فرزندان سرباز این وطن شب ها و روز های خوشی (عید قربان) را فدای تامین امنیت برای مردم ولسوالی های پس بند نمودند که نباید این اقدام، فداکاری، رشادت و دلاوری شان نادیده گرفته شود.
کافیست که به بازو های توانای نیروهای ملی امنیتی مان باورمند باشیم و برای شان در گزارش دهی عملکرد های شوم مخالفان دولت همکاری نماییم تا باشد که بیرق سرفرازی دولت و ملت برافراشته و محیط صلح آمیز، شرایط کار، تعلیم و تربیه برای همگان مساعد گردد.
سپاس ویژه: سپاس ویژه دارم از دلاوری، شهامت، شجاعت، جوانمردی و فداکاری فرمانده نستوه، رفیق شفیق، شخصیت مهربان، جوانمرد اجتماعی و برادر بزرگوارم محترم فرمانده دگروال محمود اندرابی – قوماندان نظم و امنیت عامه که زحمت ها کشیدند و به شادی های تأمین زندگی مسالمت آمیز ولسوالی پسابند خود را شریک دانستند. خداوند اجر و ثواب این کار شان را صد برابر بدهد، توانایی نظامی اش را صد چند بسازد.
در آخر، قربان تلاش های همه نیروهای نظامی بخصوص سربازان رنج دیده و صلح جو.

با مهر 
گل رحمان فراز
 

به افتخار پیروزی نظامیان در پسابند!

به افتخار پیروزی نظامیان در پسابند!