آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

بهــار شمـا

بهـار، صدقة چشمـانِ شهرشور شما
همیشه کفش گذارست در حضور شما
 
که اعتدال ربیعی دمد تمـام فصول
لب حواس شمـا، لب لبِ شعور شما
 
شگوفه ها: سخن روشنِ تجددِ شهر
و سبـزه ها: خبرِ خـرم ظهور شما
 
زلال های «هریـرود»، در لطافتِ تان
فرازهای «چل ابدال» در غرور شما
 
بهار، غوته ورِ رنگ و عطر در عرقست
که آمده ست و خجل از دلِ صبور شما
 
تمام پاکی نوروز و فرّ عید و برات
خجسته باد و منور به نام و نور شما
 
بهـار من نرسید و گذشت برج حمل
سپرده باز دل این بیوفا به غـور شما

 
صوفیه ـ ثور 1389 هش