آرشیف

2015-1-14

نور احمد فضلی

بمناسبت 25 نـــومبر روز جهانی محو خشونت علیه زنــــــــان

 

به همگان معلوم است که تمام انسان ها را خداوند ج از یک مرد و زن آفریده و هر یک را به دیگری به منزلت لباس قرار داده و بقای نسل بشر را بر اساس الفت، همنوائی و حسن تفاهم بدون تبعیض جنسی میان این دو موجود شریف بنا نهاده است. چه پیداست که بدون موجودیت زن و یا مرد وجود، بقا و دوام نسل بشر در سطح کره زمین ناممکن بوده و همه اختراعات، اکتشافات و تمدن امروزی نتیجه هماهنگی و جانفشانی های بی شایبه مردان و زنان جامعه است.
زن که نیم از پیکر جامعه است حق دارند تا دوشادوش برادران خود در تمام عرصه های اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی کار کنند در طول سالیان دراز برعلاوه کارهای خانه در عقب جبهات جنگهای میهنی دوشادوش برادران خود سهم گرفتند، بطور نمونه از کشورگشائی سلطان رضیه غوری و صدها هزار بانوی حق دوست و عدالت پرور در تاریخ از خود شهکاری های پرافتخاری بجا گذاشتند که امروز الگو در بین زنان قرار گرفته است.
ولی با وصف حقوق متناسب انسانی مردان با زنان طی سده های اخیر در اکثر ولایات افغانستان منجمله در ولایت غور بنا بر عنعنات ناپسند وجوهی این اصل کمرنگ شده و زمینه را برای سوء استفاده از زنان به بار آورده است. هرچند اسلام عزیز 1400 سال قبل حقوقی زیادی برای زنان قایل شده است، اما امروز با وجودیکه در عصر تکنالوجی و ارتباطات زیست داریم به چشم سر میبینیم که حقوق اسلامی و مدنی زنان در خانواده و جامعه بطور معمول زیر پا می گردد تا هنوز در مورد زنان لت و کوب، حلق آویز کردن، تجاوز جنسی، محرومیت از حق میراث، ملکیت، ازدواج ازجباری، ازدواج بدل، تبعیض جنسیتی و انواع مختلف خشونت های دیگر وجود دارد.
ولی انسانهای صلح دوست وواقعیت گرا همواره در راه احیا و تحقق اهداف والای انسانی مردان و زنان بدون تبعیض جنسیت درین راستا گام های متین و ارزنده برداشته اند که درخور قدردانی و ستایش است. براساس این اصل موسسه ندای زن منحیث پیش آهنگ این کاروان با وصف چالش های موجود در راستای محو تبعیض جنسیت و خشونت عیه زنان، مبارزه برای تساوی جنسیتی، ارتقاء ظرفیت کاری زنان در جامعه، ارتقاء نقش موثر زنان در تصمیم گیری های مهم ملی در سرتاسر افغانستان با سهم خویش گام های ارزنده و استوار برداشته که شما خود تشکیل دفتر ساحوی موسسه ندای زن و فعالیت همه جانبه آن را به عنوان نمونه درین ولایت عملاً اساس و مشاهده می فرمایید.
دیدگاه موسسه نداي زن بر بالابردن وضعیت حقوقي و اقتصادي زنان، دادخواهی قانونی زنان، تقویت نقش زنان در تصمیم گیری ها در تمام سطوح میباشد. 
موسسه ندای زن با در نظر داشت شریعت مقدس، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور پیرامون حقوق بشر و حقوق زنان، سعی دارد تا در جهت تغيير وضعيت زنان افغان به سمت مثبت آن، باهدف ارتقاء حقوق زن و حقوق بشر، گام بردارد تا بدينوسيله زنان در تصميم گيري هاي ملي و دولتي سهيم باشند.
موسسه ندای زن که بیشتر در زون غرب افغانستان فعالیت دارد و در ولایت های چون هرات، بادغیس، غور، فراه و نیمروز پروژه های مختلفی را برای زنان به پیش میبرد. که از آنجمله در ولایت غور اخیراً از مدت یکسال بدینسو پروژه مرکز حمایوی زنان و دارالمشوره حقوقی رایگان را برای زنان با حمایت نهاد های دولتی ولایت غور ایجاد نموده، و درین راستا در طول یکسال گذشته توانسته فعالیت های موثری را در راستای حمایت زنان بی سرپناه و متضرر خشونت، دادخواهی قانونی زنان ، ارائه مساعدت های حقوقی رایگان برای زنان خشونت دیده و متضرر، ارتقا ظرفیت کاری زنان از طریق دایر نمودن ورکشاب ها، کنفرانس ها و سیمینار های حقوقی و آگاهی خانواده ها از حقوق شرعی و قانونی شان از طریق پروگرام های آگاهی دهی عامه در این ولایت داشته است.
موسسه ي نداي زن بر اين باور است كه حضور موثر، بي شايبه و ايثارگرايانه زنان، دوشادوش مردان، متضمن موفقيت و سعادت افغانستان است. به امید روزی که دیگر شاهد خشونت علیه زنان نباشیم و زنان بتوانند در کنار مردان بدون در نظرداشت هیچگونه تبعیض جنسیتی و بادر نظرداشت اصول دین مقدس اسلام در آبادی و سرسبزی جامعه افغانستان سهم فعال داشته باشند.

 

نوراحمد فضلی 
مشاور حقوقی موسسه ندای زن- ولایت غور