آرشیف

2014-11-10

khatibi

بمناسبت نود پنجمین سالروز استرداد استقلال کشور

کشور آزاده سربلند وپرافتخارم، دردل کوهپایه هایت بزرگ شدم، درفضای صاف وپاکت درس محبت وطن دوستی آموختم،درامواج پرخم وپیچ حوادث ناگوارت سوختم، گنجینه های نهفته ات را درحوادث نامکشوف واغلبأ به غارت رفته احساس کردم آزادی وحرمت این سرزمین را دراثر تجاوز بیگانگان وآزمندان زمان درمخاطره دیدم آبادی شگوفائی طراوت وتازه گی وجودت را آنطوریکه هم قطاران هم سن وسال آزادی ات که نصیب شده اند دروجودت ندیدم.
امروز که 95ساله میشوی هیچ تحفه ندارم که سزاوار توباشد هدیه کنم آنچه که میخواستی ازصلح آبادی،ترقی،سربلندی افتخار حماسه آفرینی وغرور کمتر به چشم میخورد،درهرگوشه وکنار این گیتی پهناور یکی بنام دوستی ودیگری بنام دشمن ازوجودت انتقام میگیرد.فرزندانت دردیار غربت، دوری ازمادروطن آه جانگاه سرمیدهند به غم وشادیت شریک اند آه میهن زیبایم: رادمردان دلیر وشجاعت دردل تاریخ حماسه آفریدند،بیرق وحدت و یکدلی افغانیت را دردورترین نقطه ای کره خاکی دراهتزاز درآوردند به جهانیان درس مقاومت ودلیری بردباری مردانگی آموختاندند،اما امروز توسط مشت دشمن قسم خورده برتن نازنیت خنجرحسادت می زنند حلقه غلامی برکمر وگردن آویخته یاساز برگ بی اعتمادی برافتخارات آزادیخواهان خاکستر بی ننگی می پاشند،چنان زنده گی را بر مردم تنگ ساخته اند که ازتاریخ تولدت حرف درمیان نیست شادیها وشادکامی های مردم دردوران جوانی ات که با خیمه زدن ها چراغان ساختن میادین ،ذبح حیوانات وهموارکردن سفره جشنی برافتخارات مهرتائید میگذاشتند اکنون فراموش نموده اندگویا امروز این خانه مشترک اولادت به ماتم خانه جهانی مبدل شده.
آه مادر وطن غم دیده ! میخواهم با زبان بی زبانی به اولادت خطاب کنید! ای فرزند سلحشور نازنینان حماسه ساز قهرمانان معرکه ها همچو چشمه های زلال وصاف کوهساران مروارید وار درتارافغانیت واسلامیت پشت سرهم قرارگیرید یکدیگر را درآغوش وپیوند ناگسستنی محکم بگیرید تا حریفان زمان مجال برای بربادیت راه نیابند به فرزندانت توصیه نما بگو! پنج سال دیگر صد ساله میشوم آرزودارم درصد سالگی ام آنچه که شایسته من است شما داشته باشید.
نودپنجمین سالروز استرداد استقلال کشور را به عموم میهن دوستان عزیز تبریک وتهنیت عرض نموده ازخداوند قادرمنان استدعا میدارم تا مردم این کشور آزاده ام را ازبلاهای آسمانی وزمینی درامان داشته با اتفاق واتحاد ویکدلی ویک سوئی بسوی جامعه گام برداریم که دیگر انسان این سرزمین ازدیگری نترسد.

بااحترام
عبدالحی "خطیبی" 
فیروزکوه-غور 
ساعت 4بعدازظهر27اسد1393