آرشیف

2014-12-26

لعل میر دانشور مرادی

بمناسبت شهادت معیاد دلیر

 

بمناسبت شهادت معیاد دلیر

 

با تاسیف اطلاع یافتم، که دشمنان قسم خورده افغانستان بار دیگر، جوان شجاع و دلیر وطنم که دانشجوی صنف سوم کمیساری اکادمی پولیس کابل بود، نهال قامت اش را برای همیش خم ساختند. حادثه دلخراش شب27 رمضان المبارک سال(1435) قمری، خانواده های زیاد را به خاک و خون کشید، و این حادثه آرزو و آرمان های زیاد از جوانان را به نا امید کشانیده است.
شهید معیاد دلیر جوان با استعداد، با درک و با احساس، زیرک و هوشیار بود، وی وظیفه و وطن اش را زیاد دوست می داشت و همچنین عشق وعلاقه فوق العاده به مشق و تمرینات نظامی داشت؛ ولی تا هنوز 24 بهار عمر اش پائیز گشته بود، که ناگهان بادصبا وزید و باغ آرزوها و آرمان هایش را برای همیش بلعید و در سینه خاک دفن کرد. 
شهادت نابهنگام این جوان ضایع جبران ناپذیری، به خانواده مرحوم، پولیس ملی غور، جوانان و دوستان مرحومی می باشد. البته این آغاز و ختم ماجرا نیست؛ بلکه دشمنان وحشی و خائنین داخلی، جوانان زیاد را شهید کرده اند و برای ادامه قدرت کثیف شان علیه جوانان کشور، اهداف شوم را روی دست دارند. ولی اینرا خوب بدانندکه، اگر امروز معیاد دلیر در بین جوانان نیست؛ ولی اهداف، آرزوها، آرمانها و خاطراتش برا همیش در قلب صدها جوانان دیگر زنده است و هرگز فراموش شدنی نیست، و راه اش ادامه خواهد شد.
روحش شاد و یادش گرامی باد

 

باعرض حرمت لعل میر دانشور
مدیرمسوول نشریه جوانان الله یار
3 اسد 1393
افغانستان، کابل