آرشیف

2016-8-25

گل رحمان فراز

بـیـــم از افـشــای اختلاس!

سناتور محمد داوود غفاری – سناتور منتخب ولایت غور در مجلس سنا با استفاده رخصتی های کاری اش جهت دید و بازدید از موکلین اش به ولایت غور سفر نموده است تا از مشکلات و انتقادات موکلین اش آگاه و با خبر گردد و بعد انتقادات ایشان را به مراجعه مربوط بعد از رخصتی ها برساند! 
در جریان این سفر سناتور غفاری، حدوداً 18 مورد انتقاد از طرف موکلین وی که نمایانگر ضعف کاری، اختلاس، ضعف مدیریتی، توزیع ساحات سبز، معامله ساحات دولتی….! شهرداری غور است برای سناتور غفاری با اسناد و مدارک تسلیم و تحویل داده شده است که سناتور غفاری بخاطر مطمئن شدن و دریافتن طرف حق قضیه شهردار فیروزکوه جناب محمد عارف قاضی زاده را نزد اش فراخواند تا جواب های معقول و قناعت بخش در موارد انتقاد شده ارایه بدارد ولی شهرداری غور جوابی قناعت بخش و مناسبی در قبال نداشتند که در همان روز سناتور غفاری متعهد شده بود که به هر مورد آن رسیدگی جدی می نماید.
همین بود که اداره شهرداری غور راهی دیگری دریافت نکرد و دست معامله با پنهان ساختن ضعف کاری شان دراز کرد که آن هم با خشونت از طرف سناتور غفاری رد شد که بلاخره به وساطت و میانجگری محترم فضل الحق احسان – رئیس شورای ولایتی انجامید که سناتور غفاری برای رئیس صاحب شورای ولایتی هم دلایل قانع کننده ارایه نمود و رئیس صاحب شورا هم تعهد نمود تا در این موضوع مداخله نداشته باشد.
به محض که همه در ها بر روی اداره شهرداری غور بسته شد، تصمیم گرفتند تا سناتور غفاری را به تهمت غصب زمین های مربوط ساحه سبز مجرم بپندارند و هژده مورد برگزیده شده را از خلاء های شهرداری باطل نمایند که خبر غصب یک جریب زمین توسط سناتور غفاری رسانه یی شده و برای اکثر مردم غور سو ذهن داده شده بود.
من در پوست قبلی ام اعلان داشته بودم که اسناد کامل بر حق بودن سناتور غفاری را برای شما پیشکش خواهم کرد و در ضمن مشکلات اداره شهرداری را برملا خواهم ساخت، حالا نظر به وعده توجه تان را بصورت دقیق در رابطه خواهانم؛
◇ سند اول: عریضه است از محمد جان غفاری (برادر سناتور غفاری) که عنوانی مقام ولایت خواهان تعدیل مقدار سه نمره زمین اش در مربوطات زمین رهایشی پلان چهارم شده است و مقام ولایت هم بعد از ملاحظه شد، همین عریضه را عنوانی ریاست شهرداری (شاروالی) غور و شهرسازی غور مراجعه نموده است!
◇ سند دوم، که دارنده نقشه و نظر مقام ولایت و شاروالی غور است، از ساحه مربوط به سناتور غفاری به نام ساحه مورد نظر (A) یاد کرده است و در آن چنین نوشته است:
"کروکی هذا برویت پلان تفصیلی قسمت جنوب شرق چغچران به ساحه مورد نظر از طریق شهرداری (شاروالی) این ولا برای محترم محمد جان به تعداد سه نمره رهایشی توزیع گردیده که ایشان خواهان تعدیل ساحه مورد نظر گردیده اند.

اسناد ترتیب گردیده صحت دارد."
نوت: در همین پیشنهاد هم مهر مقام ولایت با امضای محمد امین توی – معاون ولایت، هم مهر شاروالی غور با امضای محترم محمد عارف قاضی زاده و هم مهر ریاست شهرسازی غور با امضای محترم خیرالدین رامش وجود دارد که توجه تان را در آن رابطه خواهانم.
◇ سند سوم، نمایانگر پیشنهاد است که مقام ولایت غور عنوانی وزارت امور شهر سازی درخواست تعدیل همان سه نمره زمین را کرده است که محمد جان (برادر سناتور غفاری) عریضه کرده بود و درخواست اش به سطح ولایت طی مراحل شد تا اینکه سه اداره مربوط (مقام ولایت، شاروالی و شهرسازی) پیشنهاد تعدیل همان ساحه را تأیید نمودند.
◇ سند چهارم، پنجم و ششم، همان آویز های است که شهرداری غور از سه نمره برای وی آویز داده است و پول اش قبل از قبل به حساب بانکی شاروالی غور تسلیم و تحویل داده شده است!
حالا، اینکه شهرداری غور این ساحه را ساحه سبز می خواند، از ایشان بپرسید که:
1): وقتیکه ساحه سبز بود، چرا از اول کار شخص غاصب را متوقف نکردید و از آغاز کار ایشان حدوداً دو سال می گذرد؟ 
2): وقتیکه این ساحه سبز بود چرا پیشنهاد تعدیل اش را با دل و جان مهر و امضا زدید تا تعدیل گردد در حالیکه می دانید ساحه سبز به هیچ وقت نمی تواند غصب گردد.
روی هم رفته، از همه غوریان عزیز خواهش مندم تا اصل قضیه را دیده بعد قضاوت نمایند تا اینکه نه سیخ بسوزد و نه کباب! برای همگان معلوم است که سناتور غفاری یکی از موفق ترين نمایندگان ولایت غور در کابل است و تا هنوز کسی گفته نمی تواند که دست وی به ریختن خون و یا اختلاس دخیل باشد. ادعای شاروالی غور تنها و تنها بخاطر بدنام ساختن وی است و هيچگونه عرض منطقی را در قبال ندارد.
نوت: بزودی اسناد هژده مورد شاروالی غور هم از طریق همین آدرس افشا خواهد شد!

با مهر
گل رحمان فراز