آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

بـــوی وطـــن!

ای صبا ، بـــوی وطن آور بمن
نکـهت گل، از  چمــن آور بمن
 
سالها شـــد یـــوسف دل کم شده
لا اقـــل یک پِـیـــرَهَن آور بمن
 
تابکی! همسایه  با خار مــُغیــل
بوی یاس و نستـــــرن آور بمن
 
این قفس بوی تعفّن مـــی دهـــد
بوی صـحـــرا ودمــن آور بمن
 
زخـم تیـــغ ناکسان قلبم شکست
بوی مشک همـــوطن آور بـمن
 
تابگــردم گرد گل،بویش  کنــــم
از د یا ر(پـُــرچـمـن) آور بـمـن1
 
چشم من کــم نور شد ، با د صبا
ذرّه ای ، از خاک من آور بـمـن
 
ای فلک بعد از وفات(عند لیب )
از د یا رش یک کـفـن آور بـمـن
 

 

سید محمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران
مورخ:2/2/1391
nabiandalib@yahoo.com
 

 1. (پُرچمن ) زاد گاه  حضرت  پیر نقش بند شاه امان الله صاحب  مر شدی بزرگوار  جد عزیزم  میر سید عبد الخالق