X

آرشیف

بــــلای جـنـگ و فـسـاد

ز ابــر تـیـرۀ دولـت فـسـاد می بـارد
گلـولـه بـر بـدن عـدل و داد می بارد

گـشـایـشــی نـبــود در دفـاتــر دولـت
دراوج رشـوه خوری انسداد می بارد

به روی صفـحۀ سیمین دفتر و دیوان
نه خــط خامه که رنگ دواد می بارد

به زیـر نام تخصص و مسلکی بـودن
ز خویش خوری شان بیسواد می بارد

رکـود بر سـر کشور زند سنگ گران
به شـهر و قـریـۀ میهن کساد می بارد

بجای کاروعمل حرف مفت می گویند
ز طمـطـراق و سـفـر انعـقاد می بارد

زدرد کینۀ قومی دل وطن خون است
بـه جـای وحـدت ملی تضـاد می بارد

تگرگ یاس بهـر فصل بـر سـر مردم
نه قطره قطره و کم بـل زیاد می بارد

ز زهـر چرس و افیون مافیا در ملک
به هـر طـرف نگـری اعتیاد می بارد

ز هـم نـوایــی نـاتـو و دولـت و مافی
شکست و ریخت سرِ اقتصاد می بارد

مذاب کـورۀ وحشت به صورت مردم
نـه از دهـانـۀ تنگ از گـشاد می بارد

ز مغـز گندۀ افراطیون بـه جای کمال
عـفـونت و مـرض و انجماد می بارد

پلان داعـش و طالـب پیاده می گردد
اگـرچـه از هـمه سـو انـتقاد می بارد

گذشت عمروطن دردسیسه و بحران
بـلای جـنـگ بـه نـام جـهاد می بارد

12/5/2016

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.