آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

بـــــــــــــــــــــه چه کسی رای بدهیم؟

 

با شروع مبارزات انتخاباتی این سوالات در ذهن هر شهروند خطور میکند که به چه کسی رای بدهم؟ آیا اساسا رای بدهم یا خیر؟ اگر رای بدهم چه ملاک های برای رای دادن مهم است؟ و این رای من تا چه اندازه برای تعیین سرنوشت من تعلق و بستگی دارد؟
باید گفت که برای این سوالات جوابا های زیادی وجود دارد. یکی بر اساس قوم، دیگری بر اساس مذهب و کسی دیگر هم بر اساس سمت و حزب رای خواهد داد. اگر عمده مردم یک کشور این ملاک را برای انتخابات در نظر بگیرند، مسلما شخصی که برنده خواهد شد، نیز با همین ویژگی ها کار خواهد کرد و اینگونه عملا تبعیض و بی عدالتی وارد جامعه می شود و شورش ها و تنش های زیادی به وجود خواهد امد و کشور رنگ آرامش را نخواهد دید. اما اگر در رای دادن ملاک ما بر اساس اصول عینی و علمی استوار باشد، آنگاه انتخاب درست و راه درست را انتخاب نموده ایم.
گزینش افراد برای چنین پستی مستلزم آشنایی و شناخت به وی است. اگر به کسی رای بدهیم که از پختگی سیاسی برخوردار باشد، فرا قومی و فرا سمتی بیاندیشد و عمل نماید. اگر برای رهایی از شرایط موجود افکاری در سر دارد که میتواند رنگ عمل به خود بگیرد، آنگاه شرایط تغییر خواهد کرد. آنگاه است که باید انتظار داشت، رو به پیشرفت و ترقی گام خواهیم برداشت.
مردم نباید فکر کنند که رای آنان در انتخابات تاثیر ندارد، بلکه حتی یک رای هم می تواند سرنوشت انتخابات را تعیین کند. پس باید همه به پای صندوق های رای بروند.
از سوی دیگر، نامزدان ریاست جمهوری باید برنامه ها و اهداف خود را به خوبی تشریح و تفسیر نمایند تا برای عامه مردم روشن و واضح شود. از گفتن دروغ و اهدافی که مقدور به اجرای آن نیستند، دوری کنند زیرا نباید در همین روزهای اول، با دروغ وارد عرصه شوند و اطمینان و اعتماد خود را خدشه دار سازند.
نامزدان نباید تنها به فکر بنده شدن در انتخابات باشد، و وقتی که بر کرسی ریاست تکیه زدند تمام وعده ها و قولهایش یادش برود بلکه باید به فکر آبادی و سازندگی افغانستان باشد و در راستای اهداف از پیش تعیین شده حرکت نماید.