آرشیف

2016-3-7

afrotan

بــــر دو راهی صلح خونین در افغانستان !

شاید هیچ اعلامیه ای  وهیچ  جمله ای در برهم ریختن برنامه ای متعلق با برنامه صلح کاریکاتوریی  درافغانستان به اندازه این خبر که " طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت کابل را ردکرد" تأثیر و هیجانی به جای نه مانده  باشد ،
باید صمیمانه گفت که اینگونه هیجان ازآن  جهت بیشتر مورد توجه قرار گرفت که برای نخستین بارپرده از نبرد رقابتی میان آرتش پاکستان که خود را نگهبان سنتی نظریه پاکستان می شمارد  وحکومت به ظاهرمنتخب آنکشوربرهبریی محمد نوازشریف صدراعظم پاکستان که به استدلال مؤثریت فورمول معروف " فشاراز بالا چانه در پائین " برداشته می شد . 

ادامه مطلب در اینجا