آرشیف

2015-1-10

ابو جمال

بـرگــــزاری جشن فرخنده میلاد حضرت مـهدی موعـود عـج

 
 
 در شهرک امیر شنسب درمرکزچغچران ولایت غور!
از میلاد با میمنت مهدی موعود، قایم  آل محمد(ص) وامام دوازدهم شیعیان جهان،در پانزده هم شعبان المبارک 1433، در شهرک مهاجرین ( مرکز چغچران) ولایت غور ، با دعوت از سوی هیأت امنأی مسجد جامع وحسیسنه امام حسین (ع) و مجمع علمأ وفرهنگیان غور وبا حضور اقشار مختلف ، اعم از  استاتید، محصلین ، رؤ سأی ادارت دولتی و غیر دولتی، اعضأ شورای ولایتی ، نمایندگان جامعه مدنی ، مقامات لشکری ونظامی وامنیتی، علمأ کرام وبخصوص حضرت  آیت الله محقق لعلی  در مسجد جامع وحسینیه امام حسین (ع) تجلیل بعمل آمد.
این محفل که با تلاوت آیا ت کلام الله مجید(توسط قاری عبدالباری) آغاز گردید، درابتدأ جناب حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ نادر" احسانی " به عنوان  افتتاح گر محفل، ضمن خوشامدید وتبریک  میلاد نور، به اشتراک کنندگان این محفل شادی وسرور، گفت:" علایم ونشانه های ظهور حضرت مهدی موعود عبارت است از ظلم زیاد، بی عدالتی، انحرافات ودوری جامعه از امورات اعتقادی ، دینی واسلامی!"
سپس تعدادی مقاله وشعر در توصیف مهدی موعود(عج) توسط متعلمین لیسه های عالی غور ومحصلین پوهنتون تعلیم وتربیه این ولایت به خوانش گرفته شد ، که از سوی حضار با تشویقات فرا وان مواجه گرید.
وی همچنین در این سخنرانی خاطر نشان ساخت که اعتقادبه ظهور حضرت مهدی موعود ، تنها اختصاص به شیعیان ندارد بلکه جامعه بشریت، بطور عموم ، اخصا" مذاهب چهار گانه اهل سنت وجماعت نیز معتقد به ظهور حضرت محمد مهدی موعود(عج) می باشند.وی همچنین تاکید بعمل آورد وافزود:" این اعتقاد تنها به دین اسلام بر نمی گردد وتمام ادیان الهی اعم از دین یهودیت ونصرانیت نیز معتقد به یک منجی الهی می باشند وبنابریان این اعتقاد ریشه عمیق دینی والهی دارد".
الحاج فضل الحق احسان عضؤ شورای ولایتی ولایت غورورییس اسبق این شورا بود.وی در نیز د زخصوص ظهور حضرت مهدی موعود(عج) یاد آورگردید:"  امام دوازدهم بر حق، روزی به امر خداوند(ج) ظهور خواهد کرد وبه این بی سرو سامانی ها وکشمکش ها وبی عدالتی ها پایان خواهد بخشید!" وی همچنین افزود:" متاسفانه جامعه اهل سنت وجماعت ما، کمتر به همچنین محافل سازنده اشتراک می ورزند واین جای بسأ تأسف است".
فضل الحق احسان صحبت هایش را با شعری: "یا صاحب الزمان بظهورت شاتاب کن عالم را ازاین نا بسامنی ها وخرابی بیرون آر وپادر رکاب کن!"
دراین محفل عبدالقادر "نادری" استاد دیپارتمنت ثقافت اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه ولایت غور، گفت:" اعتقاد به ظهور سلاله پاک حضرت ختم مرتبت، پیامبر معظم اسلام (ص) هم در احادیث اهل تشیع وهم در احادیث اهخل سنت وجماعت بطور مستند آمده است، که حضرت مهدی موعود، به عنوان عبد صالح خدا(ج) ظهور می کند واین مرزهای اعتباری فعلی را می شکند وحکومت جهانی  والهی ی را در سراسر جهان به اساس قسط وعدالت پایه ریزی می کند". وی در این محفل از جوانان خواست، که در قسمت دین شناسی و، اسلام شناسی و آشنایی ومعرفت با امام مهدی(رض) توجه خاص نمایند".
خدایار "واقف" نماینده جامعه مدنی ولایت غور، که سخنران بعدی این محفل سرور بود، گفت:" تجلیل از میلاد حضرت مهدی موعود(عج) در حقیقت تجلیلی از عدالت، مساوات ، برابری ، برادری واخوت اسلامی است!"  ودر ادمه خطاب به جوانان گفت:"باید جوانان ما الگو وسرمشق از حضرت پیامبر معظم اسلام(ص) ویاران فداکارش (صحابه کرام- رض) داشت ه باشند".
یکی دیگری از سخنرانان این جشن با شکوه ، مولوی محمد طاهر "صابری" آمر مرکز اصلاح وتربیت اصلاح اطفال ولایت غوربود. موصوف دراین سخنرانی ضمن عرض تبریک مناسبت ولادت حضرت مهدی موعود، گفت:" امت اسلامی باید، زندگی وسیره پیامبر اسلام(ص) ونواده هایش را سرمشق والگوی زندگی خویش قراردهند".
جناب حجت الاسلام "معتمدی" که از ولسوالی لعل وسر جنگل غرض اشتراک وصحبت دراین محفل نورانی دعوت شده بود، در ارتباط به کیفیت تولد حضرت مهدی بطور مشروح صحبت کرد  از زبان حضرت امام محمد باقر(ع) امام پنجم شیعیان (ع) روایت مؤثی  را نقل کرد و در ارتباط با وحدت واخوت اسلامی افزود:"امت اسلامی باید فداکاری های دوتن از یاران پیامبر بزرگ اسلام ، حضرت ابوبکرصدیق (رض) وحضرت مولا علی (ع) را د رآغاز هجرت ، از یاد ها نبرند وبه عنوان سرمشق والگوی از فداکاری آنان بیاموزند!"
آخرین سخنران محفل جشن وسرور قایم آل محمد(عج) که د رمسجد جامع وحسینیه حضرت امام حسین (ع)، حضرت آیت الله محقق رییس شورأ علمأ ولسوالی لعل وسر جنگل بود، وی عمل انتظار به ظهور را به نقل از حضرت امام جعفر صادق(امام ششم شیعیان)، عبادت یاد کرد وهمچنین به  همه مؤمنین واشتراک کنندگان این محفل، توصیه فرمودند:" برای نجات امت اسلامی متوسل به کتاب الله وعترت پیامبر وسنت رسو.ل الله باشند!"
محفل جشن و سرور میلاد پر برکت آقا امام زمان(عج) با دعاییه حضرت آیت الله محقق خاتمه یافت ودر پایان این محفل از اشتراک کنندگان ومدعوین با شیرینی های محلی پذیرایی بعمل آمد.
پایان

برگزاری جشن  فرخنده میلاد حضرت مهدی موعود(عج)!
 
برگزاری جشن  فرخنده میلاد حضرت مهدی موعود(عج)!
 
برگزاری جشن  فرخنده میلاد حضرت مهدی موعود(عج)!
 
برگزاری جشن  فرخنده میلاد حضرت مهدی موعود(عج)!
 
برگزاری جشن  فرخنده میلاد حضرت مهدی موعود(عج)!