آرشیف

2014-10-19

محمد امین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته

این خاطره کاری ام را که در جریان یک هفته  انجام داده ام با حدیثی از رسول گرامی اسلام آغاز می نمایم : ( چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود وگناهش بماند وکاری که  رنجش برود واجرش اندوخته شود )  از رسول اکرم (ص)   
1-روز شنبه 5میزان 1393 رئیس شورای ولایتی با تماسی از من خواست که با پرسونل اداره به صالون مقام ولایت برای همایشی جهت حمایت از حکومت وحدت ملی حضور بهم رسانیم ومن بعد از تدویر جلسه اداره پرسونل وتقسیم وظایف یک هفته با جمعی از مامورین به محل ومکان ذکر شده رفتم  عده ای کثیری از منسوبین ادارت دولتی واصناف شهر حضور داشتند محفل با تلاوت قران مجید آغاز شد ,قاری قران با چنان صوت خوش وادای درست قران خواند که هوش از سر من رفت وباری نشنیده بودم که کسی قران برین نمط به خواند ,رئیس امنیت ملی سرپرست مقام ولایت بود به ایراد بیانیه ای معلومات مفصلی را در زمینه ایراد نمود وباقی سخن رانان به  نوبه خود از حکومت وحدت ملی حمایت نمودند واز حکومت خواستند که غور را فراموش نکند .
2-روز یک شنبه 6میزان 1393  رئیس شورای ولایتی به همرایی 10نفر از موی سفیدان وبزرگان ناحیه جام وخیر اباد به دفتر کارم آمدند وطی جلسه از,  من خواستند تا کار کانال خیر اباد که به دهن کاسی در جوار خانه حاجی احمد همکار ختم گردیده  تا پلچک تانک تیل فیروز کوه امتداد داده شود , من فی المجلس انجینر عبدالله قدیر مسئول کمپنی  مشاور ودیزاین پروژه سیاسنگ , انجینر ذبیر انجینر آبیاری پروژه سیاسنگ را دعوت نمودم وخواست مردم را با ایشان در میان گذاشتم  انجینر قدیر در مجلس برای شان گفت که ساحات دره قاضی مربوط پروژه سیاسنگ وشامل پلان کار پروژه نمی باشد وگفت که ما مکلف به اجرای این کار نمی باشیم  ولی اگر پول به حساب پروژه باقی بماند حاضر هستیم که یک مقدار کار صورت گیرد وزمانی که ما بعد از ختم مجلس به ساحه رفتیم مشکلات کانال را دیدیم من اصرار نمودم تا این کار صورت گیرد موصوف به من گفت که انجام این کار باعث درد سر برای شما است تقاضای  مردم زیاد شده می رود واین موقیعت شامل پلان کار پروژه سیاسنگ  نمی باشد وبر علاوه شرکت ساختمانی به حوزه هرات رسما مکتوب نوشته که ساختمان جدید به نسبت ضیغی وقت نمی پذیرد ومن بار بار  اصرار نمودم تا این کار صورت گیرد ومن چند هدف داشتم اول این که با انجام این کار عرض سرک درین مسیر زیاد می شود وآب کانال به سرک نمی ریزد , دوم کانال خیر اباد به طول 220متر بصورت اساسی پخته می گردد وهزینه این کار 66هزار دالر امریکایی از بودجه پروژه سیاسنگ پرداخت می شود  , سوم امکان دارد که با اجرای این کار آب کانال سیاسنگ که به کانال خیر اباد سرازیر شده با صرف بودجه اندکی به کانال جام به ریزد , چهارم وعده که والی غور برای عملی شدن این مفکوره به مردم داده بود که از طریق بر نامه تحکیم ثبات این کار را می کند تحقق می پذیرفت  زیرا قسمت اعظم کار را که باید برنامه تحکیم ثبات انجام میداد توسط بودجه پروژه سیاسنگ عملی می شد وسر انجام انجینر عبدالله قدیر این کار را قبول کرد وبه شرکت هدایت داد تا کندن کاری را در ساحه هرچه زود تر آغاز نماید .
بعد از ظهر به من اطلاع دادند که کندن کاری کانال آغاز شده است وزمانی که من طرف خانه بعد از ختم  کار می رفتم دیدم که به شدت کار در ساحه آغاز شده است ومن بسیار خوش حال شدم وبه رئیس شورای ولایتی تماس گرفتم وازین کار برایش خوش خبری دادم .
3-اوایل هشت صبح دوشنبه 7میزان 1393 رئیس شورای ولایتی در یک تماس تیلیفونی از من خواست تا به محل کار بیایم زمانی که من آن جا رسیدم موصوف با تنی چند از موی سفیدان ناحیه جام آن جا حضور داشتند , ایشان پیشنهاد داشتند که کندن کاری بطرف کانال جام صورت گیرد تا  کانال جام وخیر اباد یکی شود این مفکوره وبرداشت ایشان بود اما زمانی که ما جریان  تفاوت ارتفاع  هردو کانال را تشریح نمودیم موضوع  شکل دیگری داشت زیرا تفاوت ارتفاع هردوکانال 3ونیم متر است وما اگر بالفرض کانال جام را هم تخریب می نمودیم بازهم نمی توانستیم آب سیاسنگ را به کانال جام برسانیم  بعد از بحث های زیادی به این فیصله رسیدیم که کندن کاری را ما تا زمانی بطرف کوه  میلان میدهیم که لیول کانال وآب اجازه بدهد وبر علاوه هر اندازه که ما بطرف کانال جام نزدیک می شویم خطر سقوط , لیک شدن کانال جام زیاد می شود وما این خطر را قبول نداریم که کانال را تخریب نموده وخود را در مقابل عمل انجام شده که علاج ندارد قراردهیم   واز سوی دیگر مردم ناحیه جام باید ضمانت خط بدهند که عوارض بعدی کانال مربوط خود شان است نه مربوط ریاست حوزه دریایی وشرکت قراردادی  ورئیس شورای ولایتی وتنی چند وظیفه گرفتند تا ساعت 2 بجه موی سفیدان مربوط کانال جام را اطلاع بدهند تا حضور به هم رسلنیده وسند ضمانت را امضا نمایند .
ساعت 2بجه بعد از ظهر با انجینر پروژه به محل کار رفتم رئیس شورا با عده ای کثیری از مردم حضور داشتند بعد از احول پرسی شخص عبدالصمد عابد کارمند امنیت ملی در صحنه حضور داشت واز اول هوای پرخاش وجنگ را با ما داشت ولی مردم زود فهمیدند که موصوف هدف دارد همه مردم در پایان سند امضا نمودند وبا متن این سند موافقه خویش را اعلان نمودند وما همه به خوشی به توافق رسیدیم وباز هم اقای عابد که پرخاش در فطرتش است تنی چند را که قبلا آماده نموده بود بالای کارگران شرکت حمله نمودند ووسایط شرکت را سنگ باران نمودند ومرا هم از دعای خیر فراموش نکردند د وحتی آقای عابد مرا تهدید به مرگ کرد وحتی مرا از طالیان چارسده ومرغاب ترساند وما مجبور شدیم صحنه را ترک کردیم وکار عملا در ساحه متوقف شد ومن نخواستم که موضوع را رسمی نمایم زیرا رسمی شدن مسئله باعث کندی کار وتوقف پروژه وخوشحال شدن بعضی مغرضین بی هدف می شد . زیرا من به وضوع مشاهده می نمایم که بعضی افراد اهداف شخصی وخصومت ها را دامن می زنند طور مثال استاد عیدگل عازم  , محمد کیل گوی , صمد عابد , حاجی خیرا وکسی دیگری بنام عیدگل در جهر زرد خانه دارد این حلقه فعلا هم خانه های شان بسیار دور از کانال جام درپشت کانال واقع شده ونمی توانند از آب کانال استفاده نمایند  وکانال جام بهر صورت نمی تواند خانه های ایشان را زیر آب نماید خانه های شان در ارتفاعات در زمین للمی واقع شده است .
4- روز سه شنبه 8میزان 1393  بازهم رئیس شورای ولایتی از من خواست که به محل کار  حاضر شوم ومن با تنی چند از همکاران دفترم  آن جا رفتم دیدم که بازهم عده ای مردم حضور دارند تنها کسانی که دیروز چوب وچماق وتفنگچه داشتند حاضر نبودند وبعد از  بحث  فیصله شد که مطابق به سند وتعهدات دیروز کار آغاز گردد ودعا نمودند . رئیس شورای ولایتی طی تماس از آقای عابد خواست که در صحنه حاضر شود وموصوف بعد از چند لحظ به صحنه حاضر شد ومرا با او آشتی دادند وموضوع خاتمه پیدا کرد وکار در ساحه اغاز شد .
 یک موضوع قابل دقت برای مردم  این است که  کانال  که از قدیم وجود داشته وتا آخر دره قاضی امتداد داشته کانال خیر اباد است که با اعمار مکتب نسوان دره قاضی وصد ها خانه رهایشی مسیر کانال بسته شد وکانال فعلی جام درین چند سال اخیر از بودجه همبستگی ملی توسط جهانداد ریس شورای جام حفر گردیده است , وباشندگان دره قاضی می توانند به آسانی بدون مصرف بودجه مسیر کانال را باز نمایند واز آب کانال استفاده نمایند .
5-روز چهار شنبه 9میزان 1393 با دوتن از همکاران دفترم برای بر رسی ونظارت از جریان کار پروژه  بازسازی  شبکه های آبیاری کابلک به ساحه سفر نمودیم از مسیر قریه اخته خانه وتقه تیمور عبور نمودیم ودران مسیر ارامی بود وزندگی عادی مردم در جریان بود , زمانی که به محل پروژه رسیدیم کار توسط شرکت قراردادی به شدت ادامه داشت این پروژه حدود 90فیصد پیشرفت نموده بود وعنقریب به پایه اکمال می رسد  , بعد از ختم ماموریت از مسیر  قریه آهنگران به شهر چغچران بر گشتیم ,زمانی که به قریه کشک آهنگران رسیدم چشمم به تراز آب گذر افتاد که زمانی مردم نمی توانستند ازین سیلبرد آب را عبور دهند زمین های مردم خشک وگیاهی سبزی در ساحه وجود نداشت ولی حالا صدها درخت سرکشیده وتزار که در سال 2005توسط این اداره اعمار شده هنوز به حالت اولی قراردارد وازین که این کار باعث راحت مردم است من بر خود می بالیدم .
6-روز پنج شنبه 10 میزان 1393رئیس معارف غور طی تماسی بمن اطلاع داد که آب کانال سیاسنگ  لیسه نسوان سلطان رضیه را تهدید می نماید ومن بی درنگ به بخش مربوط پروژه تماس گرفتم تا جریان را بدانم که در نتیجه به من اطلاع دادند که در داخل حویلی حاجی ملامحمود کمالی که فعلا مهمان خانه امنیت ملی است آب از سنگ کاری که در دوطرف کانال توسط شخص موصوف صورت گرفته عبور نموده است  , هدایت دادم تا آب کانال قطع گردد و برای رفع این مشکل اقدامات لازم  اجرا شد .
-درین روز از بعضی ساختمان های جدید  آبیاری که در جریان ماه سنبله بالای کانال سیاسنگ  اعمار گردیده دیدن نمودم که از جمله از پل پیاده رو که برای دختران مکتب لیسه سلطان رضیه اعمار شده , از 300متر کانال که در جوار استدیوم وریاست مخابرات اعمار شده , از سیل برد کنار امنیت ملی , از 150متر کانال پخته در موقیعت سیاسنگ , از پرچاوه که در موقیعت قبرستان سیاسنگ , از 400متر کانال که  بالای کانال پوزلیچ اعمار شده و 50متر کانال خیر آباد اعمار شده می توان نام برد .
-درین روز با اعضای انجمن استفاده کننده گان آب کانال پوزلیچ وسیاسنگ ملا قات نمودم وایشان طی در خواستی تقاضا نمودند که به ادامه کار قبلی در موقیعت پل کهنه الی پوسته اردوی ملی که کانال بسیار مشکلات  دارد بصورت پخته واساسی اعمار شود ومن ضمن تائید درخواست شان را برای منظوری طی مراحل نمودم .
-دراواخر این روز کار پروژه سیاسنگ به نسبت فرارسیدن عید سعید قربان تعطیل ودر پرواز روز جمعه اکثریت پرسونل مسلکی پروژه که از ولایات دیگر بودند این ولایت را ترک گفتند .
-درین روز پیام تبریکی  به مناسبت حلول عید سعید قربان به تمام ادارت دولتی مقیم شهر چغچران فرستادم ومن پیامی از ریاست ارشاد اسلامی وریاست معارف به مناسبت عید سعید قربان دریافت نمودم .
7-روز جمعه 11میزان 1393به محفل ختم قرآن که از طرف مقام ولایت ترتیب شده بود اشتراک نمودم وساعت یک بجه به نماز جمعه به مسجد جامع احمد شاه مسعود اشتراک نمودم خطیب مسجد جامع مردم را به حمایت از حکومت وحدت ملی دعوت نمود ودر فضایل عید سعید قربان سخن های ناب بیان نمود .
به این ترتیب یک هفته پر از کار وجنچال را پشت سر گذاشتم امید وارم که این تلاش های من برای عمران وطن ممد واقع شود
در پایان این خاطرات عکس های مربوط به این خاطرات را برای  تماشای خواننده به نمایش می گذارم  تا خواننده با فرهنگ بداند که ما چه کنیم وبعضی منفی بافان ومغرضین چه می کنند این نوشته یکی از برگ های خاطراتم است که برای ابد درج خاطراتم می باشد  

بااحترام   .
محمدامین وکیل

عکس های مرتبط با این مطلب

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل

برگی از دفتر خاطرات فعالیت های کاری یک هفته، محمدامین وکیل