آرشیف

2020-12-27

jameghor

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

ریاست انکشاف دهات ولایت غور به همکاری دفتر CHA نمایشگاه یک روزه صنایع دستی زنان را به هدف بازاریابی و معرفی کالاهای تولیدی بانوان را راه اندازی کرد.
در این نمایشگاه که در هوتل ویسم با حضور مقامهای محلی و موسسات غیر دولتی برگزار شده بود، ده ها تن از زنان توانمند و فعال غور با ایجاد غرفه هایی، صنایع دستی زنان را به نمایش و فروش گذاشتند.
غلام غوث سلطانی رئیس اداره احیاء و انکشاف دهات میگوید که این نمایشگاه یک فرصت خوب برای کاریابی و رشد صنایع دستی زنان در ولایت غور می باشد.
وی میگوید که باید تلاش صورت بگیرد تا صنایع دستی زنان غور به هدف یافتن بازار مناسب و تقویت این صنعت به ولایات دیگر کشور نیز صادر گردد.
رئیس انکشاف دهات غور میگوید که آنها در تلاش ایجاد یک بازار چه برای زنان در ولایت غور میباشند تا زمینه شغل برای دیگر خانم ها هم فراهم شود.
با این حال، حبیب الله رادمنش معاون مالی و ادری مقام ولایت غور وعده سپرد که اداره محلی در آینده مکان مناسبی را برای ایجاد یک بازارچه مخصوص زنان در شهر فیروزکوه در نظر خواهد گرفت.
این در حالیست که مسوولین برگزار کننده ، از نبود مکان مناسب برای برگزاری نمایشگاه و بی توجهی به صنایع دستی زنان اظهار نگرانی نموده و خواهان توجه اداره محلی میباشند.

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !

برگزاری نمایشگاه صعنایع دستی زنان تحت نام همدلی در شهر فیروزکوه !