آرشیف

2018-3-15

امان معاشر

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا

 از روز همبستگی بین‌المللی زنان دهم ماه مارچ در مترو تاون شهر برنابی ونکوور کانادا به اشتراک سرقونسل افغانستان در ونکوور و عده ی کثیری شخصیتهای افغاننستانی و ایرانی مقیم ونکوور به همیاری انجمن‌ها و اداره ی قونسلی برگذار شد..

درین مراسم آقای سالم (وحدت) سرقونسل افغانستان در ونکوور در رابطه به گرامیداشت روز جهانی زن به پاس مبارزات و مقاومت پیگیرانه زنان سراسر جهان سخن گفتند.

درین مراسم سخنرانان از زنان مبارز تاریخ ساز که برای اولین بار سنگ بنای این روز را گذاشتند به نیکویی یاد اوری گردند .
محفل با اهدای تقدیر نامه‌ها که از طرف قونسولگری افغانستان در ونکوور تهیه شده بود به زنان فعال افغانهای بریتش کلمبیا و اجرای کنسرت توسط هنرمند خوش آواز ستار صابری با رقص و پایکوبی پایان یافت…
نوت:مجریان برنامه کوشیدند مهمانان برنامه با خواندن اشعار زیبا در وصف زن خوش و سرگرم دارند ،ما باز گو کننده ی در هم شکستن میله های اسارت طبقاتی که طی سالیان زنان کشور های اسلامی به دوزخ سوزان بسر می‌برد و اسانتری قربانیان مرد سالاری اند نبود.
جای آنکه شعار های داخل محفل وضعیت اسفناک زنان را نعکاس دهد فلایر های تجارتی جابجا شده بود .

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا

برگزاری روز جهانی زن در ونکوور کانادا