X

آرشیف

برنامه و رویداد های بعدی در افغانستان

اخباراین هفته افغانستان مخصوصن سقوط کُهندَژ ( کندوز) که حاوی تلفات جانی ومالی میباشد خیلی تکاندهنده است. اما قسمیکه روحیه پیام دوهفته قبلم میرساند ما باید منتظرچنین رویداد میبودیم ودر آینده نیز باید باشیم. زیرا اینهمه وقایع  یک امرطبعی در روند تطبیق پلان حامیان داعش درافغانستان است.
 باوجود کرنش وانعطاف پذیری رهبران روسیه وایران به مقابل غرب و نا دیده گرفتن تعزیرات شدید اقتصادی غرب ومتجاوز خواندن روسیه توسط اوباما، حضور و شیوع داعش درافغانستان نمایانگرآنست که ایالات متحده امریکا وشرکای غربی اش به آسانی ازطریق مذاکرات ابدا حاضرنمیگردند تا از تطبیق پلان های طرح شده شان صرف نظرنمایند. چه ایجاد نظم نوین جهانی، تطبیق محتویات پروژه قرن نوین امریکا و دکترین ولفووتز که جهت استقرار هژمونی امریکا در جهان طرح شده است؛ قسمیکه قبلن نیز یادآوری نموده ام از سویه اوباما بلند بوده از منشه ی عالی تری آب میخورد واگرروسیه وایران این واقعیت را نه پذیرند درحقیقت خود را فریب داده اند.
یکی ازعلل عمده عدم انعطاف غرب این مطلب است که:
 اگرسازمان شانگهای رشد نماید وایران، افغانستان، پاکستان وهند منحیث اعضای اصلی پذیرفته شوند .
اگرپلانهای اقتصادی طرح شده یعنی ایجاد خطوط مواصلاتی – تجارتی، اعمارپاپلاین های نفت وگاز که  ازجمهوریت های آسیای میانه، ایران، افغانستان، پاکستان وهندوستان میگذرند وروسیه را به شرق میانه، بحرهند و آسیای جنوبی- ایران را به چین وجنوب شرق آسیا وچین وهند را با تمام این مناطق وصل مینماید عملی گردد.
 قاره آسیا با داشتن منابع سرشارطبعی وحضورچهارابرقدرت اقتصادی ونظامی درمنطقه به مرکز قدرت جهانی تبدیل میگردد که فال نیکی برای افغانستان وخواب پریشان برای امریکاخواهد بود.
ازجانب دیگر روبط نزدیک اقتصادی زمینه را مساعد میگرداند تا روزی این ممالک همه شامل اتحاد اقتصادی یورواسیا وپیمان سازمان مصئونیت جمعی گردند ولی اینهمه همان چیزهایست که همه ارمانهای امریکا ومتحدینش را نقش برآب میسازد. بناا غرب دلچسی خاصی به افغانستان وپاکستان دارد تاباصدورتروریزم داعش به افغانستان وآسیای میانه ودامن زدن اختلافات مذهبی، قومی ولسانی درمنطقه پروسه ی انکشاف یوروآسیا را اخلال نماید؛ مگرآنکه بخش اعظم این کیک رادرکنترول خود داشته باشد.
دراخیربه اساس شواهد واخبار واصله میتوان پیشگوئی نمود که حامیان تروریزم با تسلیم ولایات هلمند، فراه ونیمروز، ننگرهاروکنرها، پکتیا وپکتیکا، تخاروبدخشان وبغلان وکندوزوشیرخان بندردرشمال، وازپشاورتاوزیرستان شمالی درآن طرف خط دیورند را به زور ویا ازطریق سازش( جای شک وجود ندارد اگردرتسلیمی های اخیرمناطقی ازافغانستان دست دولت یعنی دست غنی دخیل نباشد) دولت های افغانستان وپاکستان به طالبان- داعش تسلیم خواهندداد و یک کوریدورمصئون انتقال تروریستان، سلاح ومهمات وتریاک هلمند را به آسیای میانه ایجاد خواهند کرد. البته در صورتیکه سران ورهبران دولتهای افغانستان وپاکستان مستقل میبودند مانند قذافی ازبین میرفتند. ولی ازاینکه دست نشانده وسازشگراند ازگزند داعش برکنارخواهند بود. البته غرض فریب آرای مردم افغانستان وجهان مانند چهارده سال گذشته حاکمان دست نشانده درکابل برای سالهای متمادی (الی به سررسیدن پروژه مورد نظر) باطالبان یا داعش دریک بازی موش و پشک درجنگ وگریزخواهند بود.
 
با احترام

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.