X

آرشیف

برداشت نادرست از مصالحهء سیاسي!
بر توان افادهء خود مشتبه میشوم که با تکرارنتوانستم برداشت و فهم نادرست را از مصالحهء سیاسی از بین برده، ضرورت و منطق درست بودن مصالحهء  سیاسی را عام، حدود و ثغور مصالحهء سیاسی را مشخص سازم. 
مصالحهء سیاسی گذشت و یا تحمیل عقاید و نسخه ها، دادن و یا سلب مشروعیت نسخه های موجود این و یا آن حزب و سازمان سیاسی افغانی نیست!
مصالحه و توافق سیاسی متمدن ساختن مبارزهء سیاسی است که عوض تفنګ و تانک،  ملت حق انتخاب و مشروعیت دادن این نسخه و یا آن نسخه را داشته باشد. 
لذا مصالحهء سیاسی گذشت از امارت اسلامی و یا قانون اساسی هم نیست! مصالحه راه متمدن مبارزهء احزاب و سازمان ها ی سیاسی افغانی برای کسب حق تطبیق نسخهء خود و ګرفتن مشروعیت نسخه از ملت و مشروعیت کسب کردن نسخه از مرجع مشروعیت دهنده است. ملت حق دارد در چوکات معتقدات خویش انتخاب و عمل کند. 
انتخاب ملت و انتخاب ملت مسلمان روشن و واضح است. 
عالم دینی و عالم پيشتاز جامعه ملت را در هدایت به خیر و انتخاب حق مساعدت خیر میدارد اما حق انتخاب ملت را غصب و تصاحب کرده نمی تواند. 
آنچه امروز بار دیګر از خانم سیما سمر و جناب قانون پوه دانش شنیدم به این سخن فهمیدم که هنوز هم نمی دانند چه میګویند و چه میکنند؟ 
مصالحهء سیاسی متمدن ساختن مبارزهء سیاسی و دادن فرصت برای انتخاب مردم است. لذا هر نوع معامله در مسایل از دست دادن و یا مشروعیت دادن کدام دست آورد بدست آمده نیست و محل این کست و دست دادن موضوع بحث مصالحهء سیاسی نیست. این مسایل حق این نشست ها و این یک دوګروه و این دو طرف نیست، چون طرفها زیاد اند و تصمیم ګیرنده کُل ملت و   کل کشور است. تصمیم و معامله بر سر مطالب متعلق به کل جامعه و در غیاب ملت خیانت است. ضرورت جدی و حتمی است این فهم و منطق سخن همګانی شده و این بحثها   باید به چوکات اصولی خویش ببافتد  ورنه و پروسهء تراژیدی ملت افغان به پایان  نه خواهد رسید و طولانی تر خواهد شد. 

و ما توفیقنا الا بالله. 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۲۵/۱۲/۲۰۱۸

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.