X

آرشیف

برای مسعود شناسی مطالعه نیاز است

 

پرسش و پاسخ کوتاهی بین من و یکی از جوانان ما در پیام‌گیر.

پرسشِ محترم حاجی سیروس!

با عرض سلام محترم 

آیا واقعا فکر میکنید که مسعود قهرمان بود ؟ 

 

جواب من!

علیکم السلام:

بلی و هزار بار بلی

 

حتما دليل هم دارین 

امکان دارد که شریک بسازین ؟

جواب من:

 

اول- این که ما باید مفاهیم و اصطلاحات و کاربرد واژه ها را بدانیم.

دوم- این که حقیر در بای گانی های تارنما ها مبطل بودن کاربری واژه‌ی شریک را توضیح داده ام، می توانید آن ها را مطالعه فرمایید.

سوم- این که برای عبور از هر گذرگاه تاریک و برای رسیدن به باز پس‌گیری گرفته شده های ما نیازی به یک ساربان سرگردان اما مومن، هوشیار و بیدار و نه‌ترس و مصمم و قاطع و پاک سرشت داریم.

چهارم- این که ما باید مبانی و الف‌بای سیاست و تکنیک های رسیدن به اهداف خود را بدانیم از هر امکانی سود ببریم و به هیچ ترفندی گیر نیافتیم و راه مان را آن گونه که می دانیم پرسه زنیم و در طی طریق با معرف خرد و خردورزی مدعا را به دست آوریم.

پنجم- این که مسعود همه این صفات را داشت.

من از لحاظ سیاسی خط کاملآ متفاوت با ایشان دارم، اما از لحاظ عقیده و ملی گرایی ایشان را عامل اصلی نجات وطن از تهاجم سیاه و سفید و اعراب پلیدی 

می‌دانم که خود غرق عشرت اند و ما را به تباهی بردند.

ششم- این که ما دیگر در فصل باور های کاذب و کورکورانه‌ی تبعیت از یک تبار خاص قرار نه داریم و دراکیت سیاسی ملی افغانستان به بلندای خود رسیده.

هفتم- این که اگر مقاومت مسعود نه می بود، امروز هرگز سیاست زمین سوخته و‌ تحمیل دروغین چند تا خود فروخته شده بر ما به نام اکثریت و اقلیت نهادینه می شد.

هشتم- این که اگر مبارزه و مقاومت مسعود نه می بود جهان هم بی کار نه بود تا هزار ها جلد تألیفاتی از او می داشتند، حرمت اش 

می‌کردند و جاده ها را به اسم او‌ مسما می ساختند.

نهم- این که من از مبارزان چپی معتدل بودم و هستم و جهان را در معاملات سیاسی متفاوت از مسعود می دیدم و می بینم.

دهم- این که مسعود الگوی همه شکوه و جلال برای نسل دانای اعتدال گرای امروز به خصوص جوانان وطن است.

یازده برای درک چرایی قهرمان دانستن مسعود باید مسعود شناس بود و مسعود از منظر چند تا رانده شده‌ی د‌ی‌روز قضاوت نه کنیم، اینان اکثر شان شأن یک دقیقه رفتار مسعود را نه دارند.

دوازده- از پرسش تان معلوم است که مطالعه هستید، و شما علم شخصیت شناسی را کامل خوانده اید، درک

 می کنید که برای هر شخصیت شناسی و حتا خود شناسی مرز های علم شخصیت شناسی را درک کنیم در غیر آن با احساسات نه می توانیم داور تاریخ باشیم.

سیزده- این که من مفتخرم با وجود اختلاف نظر سیاسی یکی از حامیان آگاهانه‌ی مسعود هستم و خط سرخ ملی اندیشی من مسعود است.

چهارده- این که تنها جنرال رزاق قهرمان را می توانیم الگوی پسا مسعود بشماریم که سوگ مندانه ایشان هم فدای طلسم معامله و آمپریالیسم شدند.

پانزده- این که برای درک بیش تر دیدگاه حقیر اگر برای تان جالب باشد همه نشرات دنیای مجازی در اختیار تان است و مسرم از معرفت با شما. چنین میاحث و پرسش ها از دانایان مقدور است. هم‌چنان دانا بمانید.

بحثِ مفصلی در کار بود به مختصری از ما اکتفا فرمایید.

بدرود

سپاس فراوان محترم 

ازینکه پیام بنده را جواب دادین 

آرزوی موفقيت برای جناب شما

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.