آرشیف

2016-5-4

عصمت الله راغب

برای آسیب دیده گان حادثه سیلاب اظهار همدردی مـــی کنم

قرار اطلاع، ریزش تند باران و سیلاب های بی پیشینه در غور بر اکثرخانواده های حومه شهر فیروزکوه و ولسوالی های اطراف آن خسارات  سنگین جانی و مالی را بجا گذاشته است.
گفته می شود این طوفان وحشتناک ضمن تخریب منازل مسکونی،، اماکن تجاری، دکاکین، تخریب جوی ها، باغ ها…، بر زمین های زراعتی نیز خسارات هنگفتی را وارد نموده و کشتزارهای دهاقین را از بین برده است.
بنده اولا مراتب همدردی خویش را خدمت برادر "خود" که افتخار مسلک دهقانی را دارد و ثانیاً برای تمام خانواده های آسیب دیده از اثر این طوفان که خسارات زیادی جانی و مالی متوجه کار و زنده گی شان شده، ابراز داشته، صحتمندی شان را مقدم بر همه چیز آرزو می کنم.
از آنجای که غور یک ولایت کوهستانی می باشد، تخریب زمین های زراعتی در این فصل سال که یگانه منبع درآمد برای تداوم زنده گی مردم غور به حساب می آید، اتفاق چنین رویدادهای طبعی برای دهاقین این ولایت سخت جانکا است. به عنوان یک شهروند امیدوار هستم دولت در این زمینه توجه جدی نموده در کنار امداد رسانی به موقع برای متضررین این حادثه، وبرای دهاقین این ولایت امکان کشت دوباره زمین های تخریب شده را نیز مهیا سازد.
ما خانه بدوشان که همیشه "بی غم بودن" از طغیان سیلاب را سر می دادیم، پیامدهای آن  امروز مارا نیز داغدار ساخت، علی الرغم لینگ از مصراع حضرت حافظ که می گوید:"ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم"، وقتی خودت را بجای یک دهقانی تصور می کنید که هست و بودش تنها همان زمین زراعتی  است که با صد خون دل آنرا به قصد حاصل آمده کرده است، اما وقتیکه سیلاب طغیانگر بطور غیر مترقبه در یک چنین فصل سال، به یک باره گی هست وبودت را در پیش چشمانت به خاک یک سان کند، دیگر زهره ات می کفد.
از سوی دیگر؛ نه انتظار کمک از اداره لنگ غنی و عبدالله وجو داشته باشد و نه هم امکان زرع زمین های تخریب شده ، دیگر ادامه زنده گی سخت خواهد بود…
پ.ن: این در حالیست که مردم زحمت کش غور یک روز پیش از این طوفان در ولایت غور از روز کارگر تجلیل بعمل آوردند. روی دیگر کارگر که همان دهقان است با گرامی داشت از این روز بلافاصله تمام دار و ندار شان را به باد فنا تسلیم دادند که مجدداً خدمت خانواده های آسیب دیده عرض تسلیت دارم.
عصمت الله رغب
کابل 14/2/95