X

آرشیف

بحران داخلی ایران باز تاب سیاست خارجی آن است.

بحران در جمهوری اسلامی ایران

ظاهرا جمهوری اسلامی در چندین جبهه داخلی وخارجی با خود ودیگران در گیر است معمولا ریشه بحرانهای داخلی در داخل یک کشور جستجو وبر رسی میشود اما بحران داخلی ایران انعکاس روابط بحرانی جمهوری اسلامی ایران با کشور های منطقه وجهان است کشور ها ئیکه از پیام صدور انقلاب اسلامی ایران دلخور اند ومداخلات نظامی وسیاسی ایران اوضاع امنیتی وثبات در کشور هارا دچار بحران کرده است، جنگ های نیابتی ایران در یمن ملیشه سازی در عراق ، آتش افروزی در سوریه وسر باز گیری بنام لشکر فاطمیون وزینبیون از بین مردم  کشور های همسایه افغانستان وپاکستان وارسال سلاح ومهمات وکمک مالی به تمام جنگجویان در کشور های حوزه خلیج فارس وآسیائی غربی تمام همسایه هارا به تنگ آورده.اینکه روزانه از ساخت موشک ها وپهباد های جدید رونمائی میکند و دست آورد های جنگی  گروپ های نیا بتی خود در یمن وعراق وسوریه ولبنان را نتیجه استفاده از موشک های ذو الفقار وقیام ودزفول وحاج قاسم وپهباد های مهاجر 6 وابابیل 2وانواع واقسام پهباد شاهد می پندارد برای کشور های منطقه وجهان خیلی آزار دهنده است.

اعتراض های داخلی به بخاطر مصرف بودجه ایران به سوریه وعراق ولبنان ویمن و بلند رفتن بی سابقه قیمت ها ونرخ بیکاری وبد بودن وضع معیشت ، نبودآزادیهای مدنی وعدالت اجتماعی، تبعیض های جنسیتی ، مذهبی وقومی همه دست به دست هم داده آتش خشم مردم را شعله ور ساخته در شرائط فعلی نه کشور های همسایه از ایران دل خوشی دارند ونه هم عام مردم ایران اگر بر خورد قاطع وانتقلابی سپاه وبسیج نمی بود همه مردم به جاده ها می ریختند ولی باز هم ادامه اعتراضات دلیل روشنی با نا رضا یتی مردم از نظام جمهوری اسلامی است که دارائی حکومت سایه بنام سپاه است وبا داشتن تشکیلات بیرون مرزی قسمت قابل ملاحظه بودجه کشور توسط شاخه نیرو قدس سپاه پاسداران در بیرون از ایران مصرف میشود.

دلیل این در گیری های لفظی بین ایران وآذر بایجان چیست وسر انجام بکجا خواهد انجامید؟

اصلی ترین دلیل نا آرامی ونگرانی ایران وجود یک آذر بایجان قوی وقدرت مند در همسایگی آن است که احتمالا تا ثیرات سیاسی وفر هنگی خودرا در دراز مدت بالای آذر بایجان ایران خواهد داشت  ایران نه تنها از آذر ها که از قیام بلوچها در سیستان وکردها در کرزدستان وعربها در خوزستان هراس دارد،از طرف دیگر ایران بخاطر متوقف شدن فعالیت های شیعیان طرفدار ایران در آذر بایجان خشمگین است چون جمهوری اسلامی ایران به شدت طرفدار صدور انقلاب شیعه مذهب در کشور های مسلمان نشین همسایه وحتی قارۀ آفریقاست متاع که هیچ کشوری طرفدارار تحویل آن به کشور خود نیست. جمهوری آذربایجان مردمانی شیعه مذهب‌ دارد که از مدارس دینی ايران فارغ التحصیل شده‌اند و عده‌ای از آنها از داخل ایران کار می‌کنند و از جمعیت شیعه آذربايجان می‌خواهند که علیه دولت فعلی فعالیت کنند،حتی یک گروه مسلح آموزش دیده توسط ایران» در جمهوری آذربایجان به شدت سر کوب شد.به نظر میرسد حکومت آذر بایجان جلو فعالیت های مذهبی ودست درازی خانه های فر هنگ ایران را در آذر بایجان گرفته است این مسئله نیز با عث خشم ونا راحتی ایران شده است، و برای ایران نگران‌کننده‌تر از همه بیداری ترک‌ها در استان‌های آذربایجان این کشور است. دولت در جمهوری آذربایجان اخیراً از این ماجرا برای برانگیختن عواطف در ایران که به خاطر اعتراضات پیاپی همین الآن هم ملتهب است استفاده می‌کند. وایران هم در رسانه های که سیاست آنرا باز تاب میدهد آذر بایجان را مرکز حضور صیهونیزم واسرائیل معرفی میکند وشعار های تهدید کننده میدهد که میتواند در اینده زمینه تقابل ودر گیری را مساعد سازد.

مسئله دیگری که میتواند با عث تیرگی روابط آذر بایجان وایران شود روابط برادرانه آذر بایجان با کشور قدرتمند تر کیه است ایران از دو سال به اینسو به شدت علیه ترکیه از لحاظ فر هنگی واستخباراتی تبلیغ و کار میکند.چنانچه پایگاه های تر کیه را در عراق اشغالگری می خواند در حال که خودش در عراق 120000 ملیشه زیر نام حشد الشعبی ساخته وپنج گروه حشد الشعبی از پیروان خاص نیرو قدس سپاه پاسداران است که بودجه ونیاز مندی های نظامی وتجهیزاتی شان  را سپاه اکمال میکند و به اشاره وفر مان  سرادار اسماعیل قآ نی منافع امریکا واسرائیل وکشور های اروپایی وحتی تر کیه را در هر جا ضربه میزنند .به همین ترتیب علیه حضور تر کیه در شمال عراق موقف منفی دارد وحاضر است در سنگر های رو بروی تر کیه نیرو بفرستد. بیشترین تا ثیر منفی را صحبت های رهبر مأبانه رهبر ایران حین ملاقات  با رئیس جمهور تر کیه در تهران بود که بر روحیه رئیس جمهور تر کیه اثر نهایت منفی گذاشت آنجا که  ایت الله سیدعلی علی خامنه رهبر مذهبی ایران  خطاب به رجب طیب اردغان گفت ما مخالف هر نوع تغییر جیوپولیتیک درمرز های ار منستان هستیم وشما قطعا در سوریه عملیات انجام ندهید وما هستیم  آنجا امنیت شمارا هم تا مین میکنیم  این صحبت ها ذهنیت انقره را نسبت به ایران کاملا دگر گون کرد طوریکه رئیس جمهور تر کیه در کا نفرانس خبری درهمان روز در تهران گفت ما در عملیات  خود در سوریه از کسی دستور نمیگیریم  وآنچه را بخواهیم انجام میدهیم واین سنگ رد بر سینه رهبر ایران درد آور بود.از همان تاریخ هر راز گاهی هردو کشور غیر مستقیم یکدیگر در عرصه سیاسی وامنیتی ملامت میکنند.

طوری که میدانید آذر بایجان رود خانه آرس را دلیل جدائی آذری ها از هم میداند واما ایران با راه اندازی رز مایش اقتدار ونمایش قدرت  بر رودخانه آراس  پل سیار زد وآنطرف عبور کرد ودر عین زمان مخالفت خودرا با طرح صلح آذر بایجان وارمنستان که دهلیز زنگزور را از خاک ار منستان به جمهوری خود مختار نخجوان وصل میکند اعلان کرد این مخالفت تنها با آذر بایجان نیست این مخالفت با تر کیه نیز بود که مبتکر دهلیز زنگزور از خاک ار منستان است. در اوج در گیری های لفظی  وزیر خارجه ایران وارد ارمنستان شد با افتتاح قنسلگری در قاپان ار منستان روابط خودرا با ارمنستان گرم ساخت ودر ضمن وعده ار سال موشک وپهباد وسلاح های مدرن دیگررا به ارمنستان داد تا ار منستان با داشتن اطمینان بر نفس واعتماد بر حمایت ایران قرار تعین مرز های بین ار منستان وآذر بایجان را امضا نکند .

آیا این زور آزمائیها با عث در گیری بین طرفین خواهد شد؟

دو عنصر عمدۀ در سیاست مداخله گرانه ایران وجود دارد اول تر بیت وبکار گیری نیرو نیابتی که به نیابت از جمهوری اسلامی ایران با کشور های منطقه که مخالف سیاست جمهوری اسلامی اند  وارد جنگ شوند مانند یمن ولبنان وعراق وسوریه ، لبنان وفلسطین وغیره در آذر بایجان هم میخواهد فقط ار منستان را وارد جنگ ومعرکه سازد واز پیشرفتهای سیاسی واقتصادی آذر بایجان جلو گیری کند تا رشد آذر بایجان با عث تمایل آذری های ایران به آن سمت نشود لذا ایران ممکن است از ارمنستان به عنوان «نیروی نیابتی» علیه جمهوری آذربایجان استفاده کند. در جریان سفر پاشینیان به تهران، ارمنستان و ایران ممکن است توافق کرده باشند که «اقدامات تحریک‌کننده‌ای» علیه جمهوری آذربایجان انجام دهند تا برنامه‌های باکو را برای ایجاد یک خط حمل‌ونقل بین سرزمین اصلی آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق جنوب ارمنستان، که باکو آن را گذرگاه زنگزور می‌نامد، مختل کنند. این امضای قرار داد بین آذر بایجان وایروان معظل شده ممکن است ارمنستان ایران را وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد گذرگاه زنگزور و رفع عدم تعادل نظامی بین جمهوری آذربایجان و خود می‌داند. ارمنستان در حال برنامه‌ریزی برای خرید پهپاد و موشک‌های دوربرد از ایران است.

.

عنصر دوم در سیاست ایران بزرگ نمائی ومبالغه در برابر حریف است که آنرا سیاست باز دارندگی وجلوگیری از جنگ میداند وبا این سیاست باجگیری هم  میکند وجا نب مقابل را از حمله به ایران باز میدارد به همین دلیل گفته میتوانیم ایران به هیچصورت مستقیم وارد جنگ نمیشود دلیل آن نیز روشن است چون ایران از درون خیلی پراگنده ودر حال فروریحتن است.مردم ایران هر لحظه انتظار سقوط رژیم را دارند واز چند ماه به این سو با راه اندازی تظاهرات  با نظام در گیر اند.اگر ایران جنگی را براه اندازد که پای تر کیه را نیز میدان بکشد درانصورت جنگ مذهبی تلقی میشود ومرز های شرقی ایران یعنی از سمت افغانستان قطعا آسیب پذیر شده واستان سیستان وبلوچستان بمثابه ناخن زخمی وخونین ایران آسیب می بیند چون  آنجا تعصب واستبداد قومی ومذهبی به اوج خود رسیده ومردم آماده هر نوع بر خورد با نظام  جمهوری اسلامی هستند احتمالا این مشکل در آذر بایجان ایران واستانهای عرب نشین خوزستان و وکرد نشین کردستان نیز وجود دارد لذا ایران فقط میخواهد ارمنستان یک قوت نیابتی شود وبا آذر بایجان بجنگد وخودش ناظر صحنه باشد واگر خودش با یکی از کشور های همسایه حتی افغانستان در گیر شود از درون منفجر خواهد شد لذا ایران فقط سلاح تولید میکند وبگروپ های نیابتی خود در کشور های همسایه وآسیائی میانه میفرستد تا همه در گیر جنگ باشند وخودش آرام..

جمهوری اسلامی ایران به امارت اسلامی طالبان  افغانستان هم میانه خوبی ندارد مسئله حق آبه ها وقاچاق مواد مخدر از مسیر زاهدان وکر مانشاه تا شهر های مرزی تر کیه وار منستان از موارد است که در آینده روابط ایشانرا دچار بحران میکند.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.