آرشیف

2015-1-16

سید نظام الدین وحدت

با واقعیت ها آنطور که هست باید برخورد کنیم نه آنطور که میل داریم!

 

 با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیش روی ما قرار دارد بر ما لازم است تا از هم اکنون با این فرصت تاریخی بر خورد عاقلانه نمائیم.

با در نظرداشت کلیت غوامض اوضاع سیاسی ،امنیتی و اقتصادی  کشور ما در شرایط  حاضر و به منظور بیرون رفت از وضع مو جود، ضرورت آن وجود دارد تا شخصیت ها و نیرو های  ملت باور، عدالت پسند و واقع بین از تمام طیف ها و گروه  های  سیاسی و اجتماعی با سرنوشت مشترک ومنافع و مصالح کشور شان بر خورد مسئولانه داشته با شند.

 

روز قبل نوشته ای را به قلم محترم داکتر عبد الرحیم عزیز در سایت افغان جرمن آنلین  مطاله کردم . نویسنده دلایلی را دست آویز ادعا های ذهنی خود قرارداده بود که هیچ مبنای منطقی نداشت. اگر قرار باشد که اقامت یک افغان در یکی از کشور های  خارجی و یاکارکردن آنهم بر اساس لیاقت ومسلک دلیل وابستگی باشد این ادعا را باید به هزاران بلکه ده ها هزار افغانی که بر خلاف میل خویش طی سه دهه اخیر به سراسر جهان مهاجرت کردند باید تعمیم بخشید. ثانیآ محترم پرو فیسور علی احمد جلالی، چهره گمنامی  نیستند  که در مورد شان حدث وگمانه زنی کرد چنانچه خود نویسینده هم این روحیه را در نوشته خود نشان میدهد.

محترم علی احمد جلالی دارای سوابق روشن اجتماعی، مسلکی و سیاسی هستند.

ایشان در تمام دوران مها جرت به مسلک شان متکی بودند.و احتیاج به اتکای دیگری نداشته و ندارند. چنانه پست وزارت داخله را به راحتی ترک و به مسلک شان بر گشتند.           

متآسفانه  طی سه دهه اخیردر کشور ما. عده عادت کرده اند تا بدون توجه  به مصالح علیای مملکت بصورت غریزی و ذهنی دست به ما جراجویی های  بزنند. 

به هیچ کس پوشیده نیست که شش سال قبل از امروز شرایطی پیش آمد که مردم افغانستان  امکان و فرصت انتخاب را نداشتند. از یکطرف بحران فر سایشی طی سه دهه اخیر  به تراژیدی انجامید. که حل غوامض سیاسی نظامی افغانستان را بدون نقش و مشارکت جامعه بین المللی عملا نا ممکن ساخته بود. از طرف دیگر  دوباره سازی افغانستان ویران شده بدون حمایت و مشارکت جامعه بین المللی  نا ممکن  بود. لذا هر دو ضرورت و عامل باعث شد تا مردم افغانستان بر خلاف روحیه تاریخی خود . از حضور نیرو های نظامی چند ملیتی استقبال کنند.

با تآسف کم نیست در تاریخ نمونه ها و مثال هایی که با وجود فراهم بودن شرایط لازمه  برای دگرگونی های اساسی و مثبت .برای تغیر وضع یک ملت و کشور  ولی  بدلیل نبود نیرو ی محرکه ملی ، ملتها نتوانستند از فرصت ها آنطور که لازم است  استفاده کنند. مردم افغانستان طی سه دهه جنگ وبحران دچار انقطابات و انشعابات گسترده  اجتماعی و سیاسی شده اند که در نتیجه آن  منافع ملی جای خود را به منافع گوناگون گروهی وتباری  داد و از طرف دیگر شکی نیست که کشور های ذیدخل در افغانستان نیز منافع خود را بر منافع ملت افغان ترجیح داده و میدهند .و انتظاری غیر از این هم  نبا ید داشت. ولی این وظیفه هر ملتی است  که تلاش نماید تا در هر نوع شرایطی منافع خود را دنبال کند. متاسفانه در کشور ما عده ای عادت کرده اند تا آنچه را که نمی فهمند بی مفهوم و آنچه راکه نمی توانند نا ممکن می خوانند .

با تأسف در حال حاضر عدم مو جودیت رهبری و احزاب فرا گیر ملی  که بتواند  از منافع مردم افغانستان در این شرایط پیجیده به دفاع بر خیزد ما راسرگردان و نگران ساخته است .

لذا در چنین شرایطی، مهم این است که ما افغانها این بار با هدفمندی وهما هنگی بسمت انتخابات آینده برویم.  چون هر تغیری مثبتی در کشور ما نیازمند ظرفیت های لازم خود است. بنأ  حال که انتخابات آینده در پیش است بیایید تا از این فرصت استفاده کنیم . آنهایکه واقعآ طرفدار تامین صلح وثبات و خروج نیرو های خارجی از کشور شان هستند. عملی ترین قدم در این جهت تسر یع  روند جاری در افغانستان یعنی تامین صلح وثبات و حاکمیت قانون بوسیله رهبری ودولت قوی ملی است. بنآ  بر ما لازم است  تا عزم خود را جزم کنیم از اختلافات سلیقوی و ذهنی تحمیل شده بر ما دست بکشیم و با حلقه زدن بدور یک شخصیت برجسته ملی چون محترم پرو فیسور علی جلالی که هم شخصیت و موقعیت مناسب ملی و هم بین المللی دارند با  انتخاب درست و عاقلانه.  سرنوشت خود وکشور خویش را به سمت مثبتی رقم بزنیم.

  طی شش سال اخیر به دلیل نبود رهبری و دولت قوی و یکپارجه ملی حد اقل توقعات مردم افغانستان بر آورده نشد. برای جامعه بین المللی  مبارزه نظامی با تروریزم و برای دولت افغانستان حفظ موقعیت ومصالح سیاسی ارجعیت داشت. در حال حاضر  مردم افغانستان از وضع موجوده سر خورده و نا امید هستند ولی از هم اکنون معلوم میشود که نسبت به انتخابات آینده علاقمند ی وحساسیت زیادی از خود نشان میدهند. انتخابات آینده انتخابات آسانی نخواهد بود. لذا از همه ای وطنداران وبخصوص قلم بدستان هموطن آرزو مندیم با سرنوشت خود وملت شان مسئولانه برخورد کنند.

ختم