آرشیف

2014-12-15

استاد خیرالاحد غوری

با شیخ ساغری (رح) چه کردند.

سر زمین غور مهد علما، مشایخ و بزرگان است . زیرا غور تاریخ کهن دارد واز شمار مراکز عمده و تاریخی کشورمحسوب میشود . در رسالات جناب استاد غلام رسول فگار در باره این شیخ بزرگورا چنین آمده است که "وی یکی از مشایخ متقدمین غور بوده که با ابو الحسن سرکی و شیخ شیر وانی و ابو العباس سهروردی و شیخ ابو اسامه و ابو الخیر حبشی و ابو سعید شیرازی در مکته المکرمه و روضهء رسول اکرم (ص) هم صحبت و مجاور بوده اند" . اما در نفحات آمده است که حضرت خواجه انصار (رح) فرموده اند که "شیخ محمد ساغری آنست که بر سر قبر مصطفی (ص) رفت و گفت من مهمان تو ام یا رسول الله ، یا آنست که مرا سیر کنی ورنه قندیل ها را درهم شکنم . یکی به وی آمد اورا دعوت کرد خرما وخوردنی ساخته بود او را سیر کرد بعد گفت رسول خدا را چه گفته بودی ؟ وی می خندید آنچه گفته بود به وی گفت و پرسید تو از کجا می گوئی ؟ گفت خفته بودم مصطفی (ص) در خواب مرا گفت مرا مهمان بس بد خوی می آید برو اورا سیر کن و وی را بگو که جای بدل کن که این جا جای آرزو نیست . شیخ محمد ساغری با ابو الخیر حبشی ملقب به طاوس الحرمین هم صحبت بودند ودر سال 383 هجری از جهان چشم پوشیدند. گویند هر زمانیکه ابو الخیر موصوف به روضهء رسول الله (ص) در آمدی گفتی اسلام علیک یا رسول الله ، جواب آمدی علیک اسلام یا طاوس الحرمین" . تاریخ وفات شیخ محمد ساغری مطابق معلومات خواجه انصار اکنون روشن است اما از تاریخ تولد این شیخ بزرگوار چیزی و ذکری در جای و در لابلای آثار مورخین متقدمین چیزی به چشم نخورد و از یافتن آن عاجز ماندم . مزار شیخ محمد ساغری در ده تیطان ساغر است که مزار وی زیارتگاه خاص و عام است. مزارات و مشایخ غور از سالها پیش ذهنم را به خود مصروف ساخته بود و همیشه می خواستم بدانم که این مزارت به چی کسانی تعلق دارد و این بزرگواران چه کسانی اند که در هر قریه و محل غور خوابیده و حضور دارند و زیارتگاه خاص و عام اند. 
بعد از سعی و تلاش پیگیر بالاخره معلومات اندک که سالها در پی حصول آن بودم ولو معلومات کمی هم میباشد راجع به مشایخ و مزارات رفته گان و بزرگان غور بدست آورم تا نام این مردان خدا به بادفراموشی سپرده نشده باشد روی این ملحوظ برای این کار مقدار وقت را گذاشتم و تلاش زیاد نمودم که خوشبختانه این سعی و تلاش من تا اندازه ای منتج به نتایج شد . و امروز معلومات کم وبیش راجع به بعضی ازین مزارات و مشایخ حصول گردیده است. 
درسایت وزین جام غورکه به قلم دوست ما جناب ساغری نوشته شده بود که دروازهٔ ورودی و پنجرهٔ زيارت شيخ محمد ساغری بغارت برده شد مرا سخت تکان داد. چون به قول ساغری صاحب حدود صدسال قبل به ابتکارمرحوم ملا مصطفی سرآسيا وبه همکاری مردم محل يک چهار ديواری با يک مسجد ويک اطاق با دری ورودی وپنجره ها بدور مرقد مطهرشيخ اعمارميگردد. دروازه وپنجره های آن بدست خليفه عبدالقيوم برادرمرحوم ملا مصطفی که نجارزبر دست ومنبتکار مشهور آن زمان بوده ساخته شده وباآيات قرآن کريم وتاريخ ونقش و نگار های مرسوم آنزمان تزيين گرديده بوده که واقعآ از جاذبهٔ هنری خاص برخوردار بود.امآ بد بختانه دراواخرماه ميزان امثال يک عده اشخا ص سود جو وخد ا ناترس درتاريکی شب دروازه وپنجره های اين مکان متبرکه را بغارت بردند .
چون جناب ساغری صاحب در قسمت از نوشتهء خویش اشاره داشتند که در باره این شیخ بزرگوار معلومات در دست نیست روی این ملحوظ معلومات اندکی را که در باره این مرد بزرگ در اختیار داشتم تصمیم گرفتم تا با هم وطنان خویش شریک سازم . نباید فراموش کرد قوم که تاریخ نداشت، عالم و دانشمند نداشت، محلات تاریخی ومتبرکه نداشت آن قوم بی نام وگمنام است. 
والسلام