آرشیف

2015-1-22

فخرالدین شهریار شرق

با زسازی در دوره حکومت کرزی بــــه شکل متوازن صورت نگرفته است

 

بدون تردید در جریان هشت سال حکومت کرزی روندی نو سازی و بازسازی در کشور به قسم متوازن صورت نگرفته است،با وجودیکه در ماده ششم قانون اساسی افغانستان آمده است که" دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،تحقق دموکراسی،تامین وحدت ملی،برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشورمکلف می باشد." که به شکلی متوازن در تمامی ولایت کشور مطابق به قانون اساس تطبیق نماید،اما چینن کار نه شد است.

قسمی که همگان آگاه و با خبر هستند در دوره حکومت کرزی انکشاف متوازن  مطابق به قانون اساسی صورت نگرفته است، مخصوصا در ولایات مرکزی افغانستان، مانند غور،بامیان،دایکندی،و دیگر ولایات کشور مانند بادغسس فراه.

 در این مناطق بازسازی و نو سازی به قسم متوازن صورت نگرفته است،اگر  کارهای کمی هم  شده ولی در مقایسه به دیگر ولایات بسیارکم صورت گرفته است.

دولتمردان انکشاف متوازن به معنای چیست؟

آیا به معنای این است که در تعداد  ازولایات ها بازسازی زیاد صورت بگرد،و به یک تعداد دیگر صورت نگرد،بنده میخواهم به دولتمردان بگوم که انکشاف متوازن چینن نسیت،انکشاف متوازن به معنای این است که اگر در یک ولایت یک مکتب اعمار می شود باید در ولایت دیگر هم  تطبیق شود،اما تا هنوز در این هشت سال حکومت کرزی چینن نه شده است.

امروز قسم که ما آگاه هستیم ولایت های مرکزی کشور مان به مشکلات زیادی روبرو هستند، متاسفانه از طرف دولت مرکزی هم توجه  به انها صورت نگرفته است همه می دانند که امروز نقطاط مرکزی افغانستان نظر به دیگر نقاط  نو سازی بسیار کم صورت گرفته است ،قسمی که ما مشاهد می نمایم این ولایات تا هنوز به حالت سابقه ای خود باقی مانده  است،به عنوان مثال ولایات مرکزی ما تا هنوز سرک ندارند وبازسازی نه شده تا هنوز دانشجویان در زیر خیمه ها و افتاب سوزان در این ولایات  مشغول درس  هستند،اما در دیگر ولایات حتی سرک های  ولسوالی ها   هم اعمار شده  است.

خود این دولتمردان که  نه به فکر مردم هستند و نه به فکر بازسازی افغانستان همیشه به فکر خود هستند،ما هم نه باید بعضی کارهای آقای کرزی را نادیده بگریم به عنوان مثال کرزی در جریان هشت سال حکومت خود صرف توانسته که انکشاف متوازن را در بین کابینه خود به قسم متوازن تطبیق نماید.

امروز مردم ما میدانند هر وزیر آقای کرزی با ده کورزین ضد مرمی همرای با   بدیگارد در شهر کابل با سرعت صد درجه به سرک های کابل گردیش می کنند اما یک تعداد هم وطنان ما از گرسنگی می میرند پس ای مردم خوب بدانید که این قدرتمندان دشمنان شما هستند،این ها  همان جنایت کاران جنگی و نوکران حلقه به کوش خارجی هستند که همیشه به منفعت شخصی و باداران خود کار می کنند .

قسم که همگان میدانند در جریان هشت سال حکومت کرزی ملیارد ها دالر   بخاطری باز سازی و اعمار شهر های به افعانستان توسط جامعه بین المللی به افعانستان کمک شد اما متاسفانه از کمک ها در راستای باز سازی بسیار کم مصرف شد است.  

بنده میخواهم به تمام مردم شجاع خود بگوم در دولت که نه عدالت؛وجود دارد نه قانون وجود دارد ونه هم شایستگی وجود دارد پس نه باید از چینن دولت حمایت کرد،امروز ما شاهد یک دولت فاسد که در فساد اداری ، فسادی اخلاقی غرق است که همه مردم میدانند پس در چینن شرایط آن عده کسانی که به فکر مردم وطن،خاک،خود هستند نه باید بی تفاوت بنشینند.

  مخصوصا روحانیون،جوانان،سیاستمداران،روشنفکران که دل سوز به مردم خود هستند باید در مقابل  چینن دولت بی کفایت که باعث همه بدبختی ها در کشوری عزیز ما شده مبارزه کرد ه کشور را نجات دهند.

 نه گذارند که بعد از این ملت ما را فریب دهند،قسم همه آگاه هستند بازهم یک بار دیگراقای کرزی خود را میخواهد که در ریاست جمهوری کاندید نمایند از نظر بنده کرزی توان این را ندارد که کشور را رهبری نماید،از دیدگای بنده بهترین شخص آن کسی است که درد کشور را بفهمد،درد مردم را بداند،با مردم یگانه و صمیمی باشد،از فساد دورباشد ودنبال منافع شخصی خود نباشد،و به جنایت جنگی دست نه داشته باشد تابعیت افعانستان را داشته باشد آن شخص خوبترین شخص میباشد.

 

 

شهریار شرق
دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه پونه
پونه

هندوستان