آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

باز

باز: از جمله برنده های نادروکم یاب افغانستان یکی باز است ‍‍. اما متاسفانه که این باز بال شکسته مورد هدف تیراشخاص بیرحم قرار ګرفته که به اثر کوشش مدیرآګاهی عامه حفیظ الله ازیک مغاره کوه که درحال هلاکت بوده انتقال واکنون تحت تداوی قرار داردکه انشاالله بعداز آنکه برواز کرده بتواند آزاد میګرددتا دیګرتحت اسارت قرارنګیرد.

از طرف الحاج محمد قاسم علم

 

باز