آرشیف

2017-10-12

علم عبدالقدیر

بازی ایران وامریکا
 
حدود چهل سال از خصومت  لفظی وتنش سیاسی بین رهبران  ایران وامریکا میگذرد  اما تا هنوز  دوستی ودشمنی این دو بازیگر در میدان سیاست در ها لۀ ابهام قرار دارد .این دو دشمن گاهی سنگر مشترک دارند وزمانی هم توب را به نفع یکدیگر پاس میدهند. امریکا  در کشور های شیعه نشین توپ را به دامن ایران می اندازد وایران هم  با سیاست های صدور انقلاب تشیع  کشور های چون عربستان سعودی  وهم پیمانانش را توپ گونه بسوی امریکا پر تاب میکند.امریکا با هجوم واشغال  عراق ونا بود سازی صدام دشمن آشتی نا پذیر ایران  را از میدان میدان بر داشت  وزمین تا خت وتاز را برای ایران هموار ساخت.عراق بعد از صدام  به کشور دلخواه  ایران تغییر کرد  وساده تر بگوئم تمام هزینه های امریکا در عراق به نفع ایران تمام شد وجمهوری اسلامی یگانه کشوری بود که ازین هجوم ولشکر کشی سود برد. با آنکه عراق بعد از ظهور داعش به سنگر مشترک ایران وامریکا تبدیل شد چنانچه از چند سال به اینطرف نیرو های ایران وامریکا  در عراق دو شادوش یکدیگر علیه داعش می جنگند.حال امریکا هر چه شعار سر دهد بدون تردید تمام توان نیرو وسر مایه خودرا در عراق به نفع ایران هزینه کرده است .
سوریه بعد از عراق: در سال  2006 امریکا از سیاست نوری الملکی وپارلمان عراق سر خورده شد .در آن وقت علاوه از مقتدی صدر روحانی شیعه مذهب  ومتنفذ عراق حکومت عراق وپارلمان آن  نیز ما موریت امریکارا در عراق تمام شده دانسته به خروج امریکا از عراق پا فشاری کردند .امریکا  هم با دل نا خواسته بخواست مردم عراق تن داد  وقسما شر منده عراق را ترک  گفت، اما آرام ننشست در کنار حکومت شیعه مذهب  عراق وسوریه هسته متشکل از سنی های متعصب وبقایای حکومت صدام  وسنی های مخالف بشار اسد بنام داعش ساخت که این گروه با سرعت برق آسا مناطق زیادی از سوریه وعراق را به کنترول خود در آوردند  دیری نگذشت که داعش  سر کش شد وحکومت عراق  دوباره دست بدامن امریکا برد  امریکا که داعش را بخاطر مهار ساختن حکومت  عراق ساخته بود ازین خواست عراق استقبال کرد ودوباره مشاورین نظامی را جهت آموزش نیرو های عراق فرستاد وطور محطاطانه در جنگ علیه داعش شریک شد .جنگ موش وگربه را با دعش شروع کرد هر چند امریکا وایران بر خلاف  عراق در سوریه مقابل یکدیگر می جنگند  اما باز هم در برخی نقاط که جنگ علیه داعش است سنگر مشترک دارند.اگر قبول کنیم که امریکا وایران در سوریه در مقابل هم می جنگند این را هم باید بپذریم که  بعد از داعش برنده جنگ سوریه حافظ اسد مرید وپیرو ایران خواهد بود .درست است که امریکا با ایجاد هسته شرارت بنام داعش در مرز عراق وسوریه توانست حکومت عراق را تحت فشار قرار دهد وبشارالاسد را در بین کشور های عربی منزوی وسوریه را به نفع اسرائیل به ویرانه تبدیل کرد اما با عملی ساختن رویکرد جدید که محو داعش است اشتباه دیگری در عرصه سیاست مر تکب میشود .سوریه برای فعلا  شبیه یک ویرانه است اما در دراز مدت  به حمایت روسیه وایران به قدرتی تبدیل خواهد شد که خورد کردن مجددش هزینه تا سرحد بی اعتباری وفروپاشی امریکا خواهد داشت.اگر داعش در سوریه شکست بخورد باز هم این افتخار بدامن ایران خواهد ریخت نه امریکا.واقعیت این است که امریکا با تا ختن در عراق وساختن داعش وسپس جنگ با آن تنها اشغال وقلدری را به نمایش گذاشته در حالیکه پیامد ونتیجه  کا ملا به نفع ایران بوده وشکی وجود ندارد که بعد از شکست داعش دست ساخته امریکا بشار اسد برنده نبرد وایران هم  تونل عبور ازعراق وسوریه بسوی  حزب الله لبنان را در دست خواهد داشت.
حسایت ترامپ  علیه بر جام : گمان میرود خروج امریکا از بر جام علاوه از ابعاد شکننده دیگر  پروسه مصالحه غرب وایران را خیلی متشنج وپر تلاطم  خواهد ساخت.چون معنی پیدا کردن خروج در عکس العمل خیلی شدید ومنفی امریکا تجسم پیدا خواهد کرد.مقدمه چینی امریکا با اظهارات ترامپ که گویا ایران با کمک مالی  در جهت مخالف روح بر جام حرکت کرده  ویا ایکه سپاه را یک نهاد ترورستی قلمداد میکند ودر مقابل  ایران هم  نیرو های امریکارا حامی داعش دانسته جنگ خودرا علیه آنها مشروع تلقی کرده است که این خود یک رویا رو ئی کاملا عیار است. چرا دونالد ترامپ بعد از دو مرتبه تا ئیدی بر جام دوباره  در پی عدم تا ئید بر جام است ؟ ایا میخواهد بعد از قبول شکست در سوریه وقور گفتن در برابر قلدری های کو ریا ی شمالی با ایران زور آزما ئی کند وسیاست باخته خودرا  در داخل امریکا وهم در مقابله با کور یائی شمالی در جنگ با ایران جبران کند؟ ایا امریکا مطمئن است درین نبرد پیروز خواهد شد؟ در حالیکه علاوه از چین وروسیه هم پیمانان اروپائی امریکا نیز اورا  درین نبرد همراهی نخواهد کرد.خوب بیاد دارم حین تجاوز امریکا به عراق وزیر خارجه سویدن در یک مصاحبه جورج بوش را سواره تنها خواند اما حالا که ترامپ بمراتب از بوش هم پیمانان کمتر دارد اورا سواره بخوانبم ویا پیاده ؟
 آیا خروج از بر جام دخول در جنگ است:.آیا ترامپ این همه جست هارا بخاطر بدام انداختن سعودی انجام میدهد تا به بهانه سر کوبی ایران همه سر مایه را از کف سعودی بر باید ویا اینکه واقعا جنگ با ایران یکی از آرزوی های دیرینه اش هست؟ سیاست ایران وامریکا آنقدر پیچیده ونا باور کردنی است که تحلیلگران وسیاستمداران نیز به شک وتردید انداخته آنچه سیاست ترامپ را روشنتر میسازد این است که  توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان مورد نقض کننده برجام  تلقی خواهد شد. حال اگر ترامپ آنطور که انتظار می‌رود پایبندی ایران را تأیید نکند، معنایش خروج از برجام نیست، اما کنگره آمریکا در شرایط سختی قرار می‌گیرد. چرا که اگر علیرغم صدور "عدم تأییدیه" از سوی رئیس جمهور، کنگره ساکت بماند و اقدامی نکند، ترامپ که روابط پر تنشی با اکثریت کنگره دارد بیکار نخواهد نشست و اعتبار کنگره را زیر سئوال خواهد برد. اما اگر کنگره بخش یا همه تحریم‌ها را بازگرداند، آنوقت است که زنجیره‌ای از حوادث می‌تواند طوفانی در روابط ایران و آمریکا ایجاد کند..