آرشیف

2019-3-9

الحاج امین الدین سعـیـدی

بازدید از شهر ناصر همحل حمل بی بی مریم

ماه جنوری سال ۲۰۱۹ م. طی یک سفر به بیت المقدس فلسطین از شهر ناصره و اماکن مقدس ادیان ابرهیمی نیز بازید  نمودم.
شهر وولایت ناصره یکی از سرسبز ترین و زیباترین شهرها و در شمال فلسطیندرحدود ۶۶میل از بیت المقدس فاصلهقراردارد.
این شهر محل حمل بی بی مریم  مادر حضرت عیسی(ع)و از شهر های مقدسی وبه اصطلاح زیارتگاه برای پیروان مذهب مسیحیی بشمار میرود. اهمیت این شهر کمتر از بیت المقدس برای مسیحیان نمی باشد. کلیسا های متعدد ومشهوری در این شهر توسط مسیحیان اعمار گردیده که از جمله میتوان از کلیسای البشاره والبلاطه نام برد .
هکذا دراین  شهر چشمه مریم باکره که به اصطلاح آب شفاف وبرای بسیاری از امراض مداوا می باشد،در این شهر وجود دارد.
در این شهر مسیحیی پیروان هر سه دین ابراهیمی (مسیحیان ، مسلمانان ، ویهودان جدید تقرر ( سالهای ۱۹۴۸م.) با هم یکجا ءزندگی می نمایند ولی اکثریت باشندگان این شهر را مسلمانان تشکیل میدهند .طوریکه متذکرشدیم دراین شهر مسلمانان دارای نفوس بیشتر ولی ملکیت عقاری شان کمتر ، ولی تعداد یهودان جدید التقرر کمتر ولی دارایی عقاری وسیعی هستند ،تعداد یهودان مطابق احصایه سال 2008 میلادی به 75 هزار تن میرسد . میگویند همین حالا یهودان به فروش ملکیت های خویش در این شهر آغاز نموده اند ومیخواهند خود را از زندگی عزل ومحاصره نظامی نجات دهند . 
از جمله نفوس شهر ناصره 65 فیصد آنان را مسلمانان تشکیل میدهد ، ورهبریت اداری این ولایت را مسلمانان در انتخابات پارلمانی به اسانی بدست اوردند .
درشهر ناصره مسلمانان با مسیحیان در طول تاریخ روابط بی نهایت دوستان ،واین روابط تا به امروز به همان قوت ودوستی آن پا بر جا است .

ادامه مطلب در اینجا