X

آرشیف

بار ديگر خبيث ديگری دست به خباثت زد

دراين روزها همۀ ما، شاهد عکس العمل مسلمانان سراسر جهان در مقابل انتشار ويديوی توهين آميز به پيامبر بزرگوار اسلام هستيم. اين ويديو در ايالات متحدۀ امريکا آماده شده و از طريق يوتيوب و گوگل، انتشار يافته است. اين ويديو زير نام "بی گناهی مسلمانان" توسط يک امريکايی پنجاه و پنج ساله که در اصل، يک مسیحی قبطی متعصب مصری است و به سوابق کلاهبرداری و خيانت، نظير ارتکاب جرایم مالی بانکی نيز شهرت دارد، ساخته شده است.
بدون شک هر مسلمان در هر گوشۀ از جهان، سجايا وسيرت نيک پيامبر خويش را شنيده و يا هم مطالعه کرده و دربارۀ آن معلومات کافی دارد. و اما بسا مردمان غيرمسلمان در سراسر جهان وجود دارد که اخلاق پسنديده و سيرت نيکوی محمد صلی الله عليه و آله و سلم را در امانتداری، راستکاری و صداقت، ديانت، صلۀ رحم و عطوفت، مروت و نيکوکاری و مبارزۀ عادلانۀ آن در راه تطبيق انصاف و عدالت و بخاطر رفع هرگونه ظلم، تعدی، تجاوز و خيانت و رفع برتريهای قومی و جنسيتی می ستايند و به آن ارج می گذارند.
شخصيتی که در چهل ساله گی موظف به دعوت راه حق شد و فقط ۲۳ سال فرصت تبليغ و مبارزه را در راه برچيدن نظام های باطل و استبدادی و ظالم آن وقت در جزيرۀ عرب (غرق در جهالت) وساير نقاط جهان داشت. تاريخ شاهد است که دراين مدت بسيار کوتاه، چه تحول و انقلاب بزرگ دينی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی بوقوع پيوست. شاهان، سلاطين و رهبران باطل پرستی که هريکی آنها در بی عدالتی و استبداد، کمتر از فرعون، نمرود و شداد نبودند، يکی بعد از ديگری سقوط کرد و در عوض آنها حکومتهای مردمی برمبنای وحدت پرستی و عدالت و انسانيت اساسگذاری شد. نام گرفتن اين تحولات در نوشته و بيان کار آسان معلوم ميشود، اما تحقق آن در عمل در آن شرايط و دران زمان کوتاه که منتج به پيروزی حق بر باطل، تحقق ارمانهای انسانی و تکميل دين اسلام گرديد، خود گواه انکار ناپذير حقيقت و واقعيت رهبری و مديريت خردمندانه و خارق العادۀ شخصيت تاريخسازی همچو محمد (ص) را در جهان، تثبيت و تأئيد مينمايد و هيچکس را يارای انکار ازان نميباشد.
اينک که (۱۳۸۰) سال از وفات رسول خدا حضرت محمد مصطفی (ص) ميگذرد، با گذشت هر روز، اسلام راهش را در دل مردمان دورافتاده ترين نقاط جهان باز ميکند و به تعداد پيروان آن تزئيد به عمل می آيد. خدا، قرآن و پيامبر سه مرجع مهم اعتقاد، پيروی و اتحاد مسلمانان است که برمبنای آن اصول و قواعد سيستمهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی جامعه تنظيم و عملی ميگردد. مطالعۀ قران مجيد، احاديث نبوی و تفاسير و تشريحات آن که بوسيلۀ بزرگان دين صورت گرفته است، انسان را بسوی بهترين و پاکيزه ترين طريقه برای خوشبخت زيستن و انتخاب راه باسعادت، رهنمائی و دعوت مينمايد.
و اما موجوديت عده ای محدود متعصب، عقده مند و بی خبر از واقعيت های اسلام و پيروی از خط ابوجهل و ابولهب، يک موضوع تازه نه، بلکه دارای سابقۀ طولانی از دوران بعثت پيامبر اسلام ميباشد. در دوران کنونی آنهائيکه از دين اسلام چيزی نميدانند و سراپا، غرق در تعصب و جاهليت اند، يا در زنده گی شان به ارتکاب جرايم مختلف و فرومايه گی مشهور هستند و يا اينکه تحمل افتخارات و تقويت دين اسلام را ندارند؛ بخاطر کسب شهرت (بدنامی) و مطرح ساختن شان در جهان، با سؤ استفاده از سيستمهای انارشی زيرنام دموکراسی در کشورهای سرمايه داری، دست به تبليغات و اعمال کينه توزانه برعليه دين اسلام ميزنند و سبکسرانه به تحقير و توهين می پردازند که تازه ترين آن، همين ويديوی ۱۴ دقيقۀ ميباشد. آنهای که اين فلم را نديده اند، شايد فکر کنند که تهيه کننده با نمايش اکشن های ضد دينی ممکن است اثرات منفی را در ذهن برخی از بيننده گان وارد سازد؛ درحاليکه هران کسی (چه مسلمان و چه غير مسلمان) که اين ويديو را ديده است، خود به واقعيت تشديد تعصب تهيه کننده، مبتذل بودن، مضحک بودن و بی محتوا بودن آن پی برده است. پيام حاصله ازاين فلم کوتاه، جز افشای نيت ناپاک، تهمت ورزی، و دشمنی توليد کننده، چيز ديگری نميتواند باشد. 
مسلمانان حق دارند انزجار شان را از همچو اعمال ابراز بدارند. ما با پيروی از دين اسلام به همه اديان و کتب آسمانی ايمان داريم و چنانچه حق نداريم و به خود حق نمیدهيم به تحقير و توهين اعتقادات ديگران بپردازيم، از ديگران نيز چنين توقع داريم. در نهايت مسؤوليت عواقب اينگونه اعمال نابخردانه و عاقبت ناانديشانه به دوش کشورهای است که همچو متعصبان و گستاخان را موقع ميدهند و حتی موجبات تشويق و ترغيب آنها را فراهم ميسازند.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.