آرشیف

2014-11-22

ساغر رشیدی

ای کـاش

 

 ای کاش آسمان می دانست از پاکی من 

ای کاش  زندگی می دانست از  وفای من

ای کاش بهار می دانست از طراوت من

ای کاش دنیا می دانست از بودن من !

 

ای کاش قلب می دانست از راز من

ای کاش چشم می دانست  از نگاه من

ای کاش می دانستی قدر مرا

ای کاش می دانستی لحظه ها شرین است با صداقت !

 

ای کاش بعد از جدایی، مرا تلاش می کردی

کاش و ای کاش بعد از گذشتِ من، افسوس نمی خوردی !