آرشیف

2014-12-26

شاه محمد شهاب

ای پــرنـــده دعـــــــــا کن!

 

 

 پرنده دعا کن که باران بیآید
پرنده دعا کن که بهاران بیآید
پرنده دعا کن که برملتی من
صلح وصفا نعمت خدا بیآید
پرنده دعا کن!
که درفصل بهارامیدی برامیدواران بیآید
پرنده،پرنده، پرنده
دعا!دعا !دعاکن!
که سیاهی ازسیاه دلان برآید.
                        <سال نومبارک>
 
نویسنده: شامحمد "شهاب"دانشجوی دانشکده طب دانشگاه هرات