آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

ای صلح!

ای صلح بیا! سفـری به خاک ما کن
من آمدم گفته، از دور دست صدا کن
بـال های خویش گشوده پـرواز بنمای
صد قلب پر ز غم را، از غصه ها رها کن
بال های محکم خود اندر فراز کشور
با قدرت تمام ات، در آسمان وا کن
تلخ است به کام مردم، این زندگی یی جنگی
زود تر بیا و ما را رها ازین بلا کن

م. رضا احسان