آرشیف

2014-12-26

امین الله سعيدي

اِسكورت براي چي؟Escort والي صاحب امنيت است،

 
با عرض سلام خدمت تمام بزرگواران در سايت زيباي جام غور پيش از اينكه به اصل موضوع اشاره كنيم ميخواهم يك تعريف كوتاه ي از خود كلمهٍ اِسكورت داشته باشيم : كلمه اِسكورت انگليسي يا فرانسوي الاصل بوده كه در لغت به زبان دري( بدرقه،بدرقه كردن) و در زبان عربي( توديع) معني ميدهد . و در اصطلاح عامه اِسكورت (بدرقه ،توديع) آنست كه گروهي محافظ و  خاص بخواهند به شكل محافظتي و تشريفاتي  اشيا يا اشخاص ِ بسيار مهم و خاص را تا به اصل مقصد بدرقه و همراهي كنند .  
 

و اما اِسكورت در افغانستان
در افغانستان اِسكورت بيشتر براي اموال نيروهاي خارجي و امدادي موسسات گرفته ميشود ، مثلاً : اكثراً مواد سوخت نيروهاي خارجي كه در غرب و جنوب غرب افغانستان بخصوص در ولايات  هلمند ، فراه ،قندهار و غيره مستقر اند از ولايت هرات تا به اصل مقصد اِسكورت شده كه آنهم اكثر اوقات توسط شركت هاي امنيتي خصوصي صورت ميگيرد كه شايد شركت هاي امنيتي خصوصي با گروها ي تروريستي و طالب نام يك نوع همكاري دارند چون اِسكورتيكه توسط شركتهاي امنيتي خصوصي صورت ميگيرد هيچ اتفاق نمي افتد و اگر اين اِسكورت توسط نيروهاي افغان صورت گيرد حتماً در بين راه اين اموال با وسايل نقليه و باري مردم   توسط گروه هاي تروريستي به آتش زده ميشوند و اكثراً راننده هاي وسايل نقليه  توسط اين طالب نامها سربريده ميشوند كه اين جنايت بزرگ ده ها بار صورت گرفته است كه از ديدگاه ِ انساني و اسلامي كاملاً مشروعيت ندارد و قابل تحمل نيست  . و يا در جنوب و جنوب شرق افغانستان كه مواد لازمه نيروهاي خارجي از مرز پشاور و تورخم وارد افغانستان شده و تا اصل مقصد اين اِسكورت گاهي توسط خودي نيروهاي خارجي و گاهي هم توسط نيروهاي امنيتي افغان گرفته ميشود اكثر اوقات اين اِسكورتها به نفع گروه هاي تروريستي تمام ميشود چون آنها با شركتهاي امنيتي خصوصي هماهنگي ميكنند و از آنها پول ميگيرند تا مانع انتقال اين اموال نشوند. و موضوع ديگر اينست كه اكثر مالكين وسايل نقليه هم از اين در دادنها و آتش زدن ها سوء استفاده ميكنند ،چون اكثرا وسايل نقليه شان از طرف نيروهاي خارجي بيمه شده و در صورت وقوع كدام حادثه اگر از بين برود قيمت وسايل نقليه به مالكش پرداخت ميشود ، و مالكين وسايل نقليه هم از موقع استفاده كرده در بين راه  وسيله اش را به آتش ميكشند به بهانه اينكه كدام حادثه تروريستي صورت گرفته باشد ؛البته  وسيله ي را به آتش ميكشند  كه كهنه و فرسوده شده باشد .  چيزيكه واضح است هدف از اِسكورت در جاهاي كه نام گرفتيم نبودن امنيت كلي بخاطر موجوديت گروه هاي مسلح غير دولتي داخلي ، خارجي و مداخلات كشور هاي همسايه بخاطر برهم زدن امنيت ميباشد .

 
 اما چرا امينت ولايات هرات و غور رو به خرابي است و چي نيازي به اِسكورت است ؟
فعلاً گروه هاي مسلح غير دولتي كه در بعضي ولسوالي هاي ولايت غور از جمله : ولسوالي تيوره ،ولسوالي دولينه ،ولسوالي  چهارصده ، ولسوالي شهرك وديگر ولسوالي هاي ولايت غور قرار گرفته وهمچنان موجوديت اين گروه ها در بعضي ولسوالي هاي ولايت هرات از جمله : ولسوالي شيندند ، ولسوالي چشت شريف ، ولسوالي اوبه ،پشتون زرغون، ولسوالي گلران و ديگر ولسواليهاي اين ولايت هستند كه بصورت آزاد گشت و گذار دارند؛ كه موجوديت اين گروه هاي مسلح غيردولتي-  امنيت اين ولايات را برهم زده و موانع هستند در سد راه پيشرفت و ترقي مردم ، حالا سوال اينجاست كه به وجود آورنده اين گروه هاي مسلح غير دولتي كي ها هستند ، جواب واضح است ؛ خود مردم هستند كه موضوع قوم پرستي ، نژاد پرستي ، مذهب پرستي و تبعيض عليه يكديگر را در نظر گرفته و از روي جهالت براي نابودي يكديگر سلاح برداشته اند . فكر نمي كنم بخاطر بد امني در اين ولايات كدام مداخلاتي از طرف كشورهاي همسايه باشد و يا كدام طالب نام از ولايات جنوبي و يا پاكستاني بخاطر بد امني وارد اين مناطق شده باشد . اما چيزيكه واضح است، اينست كه اين گروه هاي مسلح غير دولتي از طرف( برادران كلانتر ،يعني آنانكه فعلاً در كرسي وزارت به حيث وزير يا سرپرست مقرر اند، يا آنانكه در پارلمان رفته و خود نمايي ميكنند با اينكه خون ملت غريب را خورده اند و بيشتراز همه آنانكه خود را مجاهد مينامند  و از اين نام مقدس سوء استفاده ميكنند) حمايت ميشوند ، مثال واضح آن شاهراه هرات و غور است كه كثيف ترين راه است و كثيف ترين كساني در اين مسير قرار گرفته اند كه به نام ملا ،آقا ،سيد و غيره ياد ميشوند و نماز هاي پنج گانه شان را هيچ قضا نمي كنند و هر آن چيزي كه خداوند انجام آن را حرام دانسته نيز ، اين اشخاص كثيف انجام ميدهند ، به سر راه مانند سگ ايستاده اند به زور باج گيري ميكنند ، مسافرين را آزار ميدهند ، با ريش و لنگي هاي بلند . گناه ي مقامات بلند پايه ولايات غور و هرات نيست كه نمي توانند اين گروه هاي مسلح غير دولتي و اشخاص دوزد و كثيف را از سر راه نابود كنند چون اينها از طرف كسانيكه متذكر شديم حمايت و پشتيباني ميشوند از جمله : ( ….. از گرفتن نام شان خود داري ميكنيم ) .
 به يك موضوع چند روز قبل توجه كنيد كه وسايل نقليه با بارهايشان ربوده ميشوند در يكي از نزديكترين ولسوالي هاي ولايت هرات يعني ( پشتون زرغون ) و اين بسيار شرم آميز است براي پوليس هرات ، شايد شما آدم رباي يا اختطاف انسان ها را ديده يا شنيده باشيد اما وسايل نقليه با بارهايشان اختطاف ميشوند . اكثر اوقات آدم رباي در هرات صورت ميگيرد و پوليس ادعا ميكند كه اختطاف گرا در جاهاي مرموز پنهان ميشوند و يافتن آدرس شان مشكل است ، براي اين اختطاف چه بهانه ي داريد؟ از اين واضح تر ؟ تمام مردم با چشم و سر ميبينند اما شما خود را به كري و كوري زده و نه هچ چيز را ميبينيد و نه ميشنويد
 
به اصل گزارش توجه كنيد:
در 6حمل 1390 به تعدادي 50 موتر اموال امدادي موسسه ورلدويژن از ولايت هرات بارگيري شده و ميخواستند كه اين اموال امدادي را  به ولايت غور انتقال دهند، در همين شب چهار موتر امدادي در ساحه ولسوالي پشتون زرغون ولايت هرات توسط گروه هاي مسلح غير دولتي به رهبري يك دوزد بنام عبدالله نام  از راه گشتانده شده و اموال امدادي اين چهار موتر را كه هر كدام 20 تن بار بودند و  قرار بود كه اين اموال به ولايت غور انتقال يابند؛ بصورت زور  به مردم همين منطق  توزيع كردند و موترها و دريورهاي شان را در نزد خود به گروگان گرفتند و جهت رهاي شان از ماليكين موترها خواستار پول شدند و گفتند: كه اگر در بدل هر موتر مبلغ دوصد هزار افغاني به آنها پرداخته نشود آنها موترها را به آتش خواهند زد و دريور ها را خواهند كشت . بخاطر يكه پول حاضر شود وسايل نقليه و دريور ها تا مدت سه  الي چهار روز در گرو به سر مي بردند . مالكين وسايل نقليه هرچه داد و فرياد كردند به نزد دولت با شهامت ولايت هرات اما كس صداي شان را نشنيد – اين در حاليست كه آقاي كرزي امنيت اين ولايت را به خود نيروهاي افغان واگذار كرد – در حقيقت اين نيروها  لياقتش را نداشتند و ندارند . بعد از اينكه مالكين وسايل نقليه پول را آماده كردند دريورها و وسايل نقليه شان را از چنگ اين سگ ها نجات دادند .
 به گفته دريور اختطاف شده : آنها ميگفتند كه ما به همين خاطر سلاح برداشته ايم و به بي غيرتي دولت اعتماد داريم كه به ما هيچ كاري كرده نمتواند و اگر هم كدام كاري بكند به زودي ميشه از چنگ آنها خود را با كمي پيسه دادن نجات داد مانند يك دوزد و قاتل ديگر بنام ( بشير قناعت ) كه يك سال پيش در منطقه سياوشان هرات دست به دوزدي ،قتل و قتال ميزد و متهم به چندين قتل قصدي بود از طرف دولت دستگير شده و امسال پس رها شد .. حتما با پول خودش را رها ساخته است» .
 
و اين هم خدمت دولت با يك إسكورت بي معني:
 دولت براي اينكه به كمك دريورها و وسايل نقليه كه اختطاف شده اند برود … فعل فور يك إسكورت تشكيل داده تا وسايل نقليه ديگر را از پيش روي اين دوزد ها رد كند و به چنگ دوزدهاي ديگر بسپارد ،اين بي معني ترين إسكورت هاي است كه دولت انجام ميدهد . كس نيست بپرسد كه چرا إسكورت انجام ميدهي اين خدمت را نكن براي نابودي 20 نفر مسلح كدام كاري بكن . دو راه دارد يا دولت زورش به اينها نميرسد يا با اينها در اين جرم شريك است .
 
اولا خدمت والي صاحب ولايت غور !:
تمام مردم ، مسافرين بخصوص رانندگان وسايل نقليه از اين وضع خسته شده اند و ديگر برايشان تحمل نمانده است . شما سفرهاي كه در هرات و چندين بار در كابل داشتيد حد اقل در اين موارد هم كدام فكر مي كرديد و با مسئولين با احساس و وطندوست در ميان ميگذاشتيد ، آب كه از سر بالا شد چه يك نيزه چه صد نيزه. در تاريخ هيچ جايش چنين نوشته نيست كه ، يك آدم با صلاحيت وبا غيرت كه خودش را مسلمان هم ميداند براي ملتش چنين ظلم را روادار باشد . از شما تقاضا ميشود كه در زمينه كدام اجرات صورت گيرد .مردم نان نميخواهند مردم امنيت ميخواهند .
 
و خدمت والي صاحب ولايت هرات !
 از روزيكه در هرات مقرر شديد امنيت داخل شهر پيشرفت خوبي داشت ، ترافيك و پوليس متحدا وظيفه شان را خوب انجام ميدهند سر هر چهار راهي ايستاده اند و جواز سير سايكل پرسان مي كنند .. آيا از امنيت پنج كيلومتري بيرون شهر هم خبر داريد كه اين دوزد ها و قاتل ها خود سرانه مردم را آزار ميدهند ؟ تقاضا ميشود كه در زمينه كدام اجراًت صورت گيرد .
 
حمل 1390