آرشیف

2015-1-13

مسعود حیدری

او مـست اســـــت یـــا دیــــوانــــــــــه؟

 

مطبوعات داخلی و خارجی در گذارشات اخیر شان به ارتباط سفر آقای حامد کرزی ريیس جمهور افغانستان به کشورپاکستان،اخباری به نشر سپرده اند که دارای مطالب جالب و بعضآ هم دور از نزاکتهای اخلاقی، سیاسی و دیپلوماتیکی اند۰ به هر خواننده سوال پیدا میشود که خانم حنا ربانی کهر وزیر امور خارجه پاکستان در وقت صحبت اش با مطبوعات «در حضور ژورنالیستان» به حال بوده و یا هم بی حال؟  بعضی ازین اخبار طور فشرده اینجا آورده میشود۰
    سایت خبری طلوع نیوز جمعه ۲۸ دلو سال ۱۳۹۰ نګاشته است که: « کرزی با رهبران پاکستان بر خورد لفظی کرده است۰»  سایت به نقل از روزنامه ګاردین آورده که ریس جمهور کرزی در دیدارش با مقامهای پاکستان در نخستین روز سفرش با آنان بر خورد لفظی کرده است،وخواستار جدی کمک اسلام آباد در ګفتګو های صلح با طالبان شده است۰بقول روز نامه، لهجه ریس جمهور کرزی چنان تند بوده است که نخست وزیر پاکستان مداخله کرده و خواستار توقف در نشستی که قرار بود همه نمایندګان هردو کشور در آن شرکت کنند، شده است۰دقیق معلوم نیست این به اصطلاح «لهجه تند» ریس جمهور تا چه حدی تند و جدی بوده است؟ شناختیکه مردم افغانستان از آقای کرزی دارند، از این « موسیچه بی آزار» برخورد « تند » لفظی قطعآ توقع نمیرود۰ اګر به فرض،به پذیریم که آقای کرزی«برخورد لفظی تند»کرده باشد،هر افغان حق دارد بګویدکه:« از کلوخ آتش پریده است» این حرفهای تند کرزی چه بوده است؟ بقول روزنامه کرزی با اشاره به خانم حنا ربانی از او پرسیده است که :« آیا شما مایل هستید که دختران را از رفتن به مکتب و دانشګاه در پاکستان باز د ارید؟» به نوشته ګاردین: آقای کرزی از پاکستان خواسته است که طالبان را برای ګفتګوهای صلح آماده بسازند۰ هر چند پاکستان موجودیت رهبر ګروه طالبان ملا عمر را در خاک این کشور رد میکند، اما کابل و غرب به این باور اند که مالا عمر در پاکستان است۰ خانم حنا د رمورد ملاقات وبه اصطلاح « تند لفظی» آقای کرزی در برابر خبر نګاران ګفته که: ګفتګوها با مقامات افغان در اسلام آباد سخت و جدی بوده است۰ موصوفه در حالیکه در مورد جزییات بیشتر این نشست و موجودیت و یا عدم موجودیت ملا عمر درین کشور،چیزی نګفت اما اظهار داشت که:« ما ملا عمر نداریم که آنرا به میز مذاکره حاضر کنیم۰این یک مفکورهء احمقانه در باره پاکستان است۰ این  احمقانه است۰» 
     سایت خبری دویچه له آلمان هم در ارتباط به نشست سران افغانستان و پاکستان خبر طویلی تحت کلیشه:« پاکستان: انتظار تحویل دهی ملا عمر مضحک است۰» به نقل از خانم حنا کهر نیز به نشر سپرده که حاوی کلمات و نکات جالبی است۰ حنا ربانی به خبر نګاران ګفته که:« ګفتګو ها سخت بودند، اما بعضی وقتها شما نیاز دارید که ګفتګو ها سخت باشند۰» به همین ترتیب در مورد دیدګاه وخواست دولت افغانستان( یاهم میتوان نګاشت نظر و خواست آقای کرزی) مبنی بر اینکه :« رهبری طالبان در پاکستان است» دولت پاکستان باید آنها را« به پای میز مذاکره بکشاند» خانم حنا ربانی ګفته است:          « ما میخواهیم در مورد هر چیز ګپ بزنیم، اما وقتیکه شما انتظارات غیر واقعبینانه و تقریبآ مضحک داشته باشید ، شما کدام زمینه مشترکی ندارید تا بتوان از آنجا شروع کرد» خانم کهر در قسمت دیګر از سخنانش ګفته : « تحویل دادن ملا عمر ؟  اګر انتظارات شما همین است، پس این توقع  نه تنها غیر واقعبینانه ، بلکه مسخره است۰»
   با مطالعه این اخبار که ګفته ها، نظریات و تقاضا های آقای کرزی رامبنی بر اینکه رهبران طالبان در پاکستان و زیر نظارت سازمان (آی ایس آی) قرار دارد،و یا هم تقاضا از پاکستان بخاطر کشاندن پای طالبان به مذاکرات صلح،و همکاری بخاطر ختم جنګ، باز  تاب داده ، معلوم نیست چرا خانم ربانی این همه حقایق را « احمقانه » و «مضحک» خوانده است۰ بدون تردید، شک و شبهه کار برد کلمات غیر اخلاقی موصوفه،نه تنها بی احترامی و توهین به ریس جمهور ، بلکه به همه مردم افغانستان محسوب میګردد ۰ تاسف بزرګتر از آن،  اینکه وزارت خارجه افغانستان و تابوت متحرک آن(آقای داکتر زلمی رسول) تا کنون خود را از کوشها کر و از چشمها کور انداخته است۰
   بعد از مطالعه این دو خبر از خودم پرسیدم که وزیر خارجه پاکستان که با این لحن و چنین ادبیات غیر متعارف صحبت میکرده، مګر مست بوده؟ آیا او دیوانه خو نیست ؟ و یا به دفاع کننده ای چون او از منافع ملی و سیاست کشور و دولت اش، میتوان ګفت« وطن دوست جانانه»  از دید من او نه ( مست است و دیوانه، بلکه او است یک وطن دوست جانانه) نمیدانم دید شما خواننده ګان محترم چه خواهد بود۰    
 
مسعود حیدری  ۱۸ فبروری ۲۰۱۲ – م