آرشیف

2015-4-22

زمان الدین حبیبی

اولین کنفرانس مقابله با خشونت علیه زنان در زون مشرقی ولایت ننگرهار:

بسم الله الرحمن الرحیم

بتارخ 31/1/1394 هـ ش درطی یک محفل با شکوه درسطح زون مشرقی به ولایت ننگرهار درتالارستاره شرق برای اولین بارازطرف موسسه مشارکت ملی افغانستان برای مقابله باخشونت علیه زنان وچگونگی ازبین بردن خشونت وارتقای سطح دسترسی زنان به حقوق شان کنفرانس درسطح زون مشرقی برگزارگردید، این کنفرانس بعدازآن برگزارشد که تعداد65 مقاله ازنویسندگان ،‌روشنفکران ومحصلان جمع آوری نموده بودند که بعدازبررسی کمیسیون مقالات تعداد 12 مقاله قبول ومستحق جایزه وتقدیرنامه گردیدند ،‌من هم یکی ازجمله مقاله نویسندگان ومشترکین کنفرانس بودم ، خوشبختانه ازبین تمام مقالات ناب مقاله من به عنوان اولین ونابترین مقاله شناخته شد ،‌ که درین محفل باشکوه آنرا ارائه وازطرف موسسه مشارکت ملی آگاهی افغانستان مورد تقدیرقرارگرفتم. من این موفقیت خویش را نه تنها افتخاربرای خود میدانم بلکه افتخاراست برای والیدین بزرگوارم ، دوستانم وبرای همه قلم بدستان واهل علم ودانش که همیشه ازمهربانی ها وتمنیات نیک شان مارا نیرو وقوت بخشیده اند ،‌ازخداوند منان استدعادارم که برای همه شان سعادت دارین را نصیب فرماید.
 

اولین کنفرانس مقابله با خشونت علیه زنان در زون مشرقی ولایت ننگرهار:

اولین کنفرانس مقابله با خشونت علیه زنان در زون مشرقی ولایت ننگرهار:

اولین کنفرانس مقابله با خشونت علیه زنان در زون مشرقی ولایت ننگرهار: