آرشیف

2019-3-7

الحاج امین الدین سعـیـدی

اولین اذان در بیت المقدس و حضرت بلال

بعد از اینکه جنگ های مشهور به الرده در زمان خلافت حضرت ابو بکر صدیق به پایان رسید، سیدنا ابوبکر صدیق نیروی حکومت اسلامی را برای فتح شام به این منطقه گسیل داشت. اما قبل ار رسیدن قوا به شام حضرت ابوبکر صدیق بتاریخ ( 634 میلادی ) به حق رسید و به ابدیت پيوست. 
بعد از آن برای تحقق ارمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که فتح بیت المقدس بود ، سیدنا عمر (رض) خلیفه دوم مسلمانان ، بدون وقفه ومعطلی ، رهبری جدیدی را برای نیروهای اسلامی تحت زعامت ابو عبیده بن الجراح در شام تعیین نمود. ابو عبیده یکی از قوماندان شهیر ونامدار جهان اسلام بود، او در زمان رسول الله بخصوص درفتح مکه در سال ۶۳۰ میلادی، رهبری چهار سپاه مسلمان را که از چهار جهت وارد مکّه می‌شدند، بر عهده گرفت بود .
 ابو عبیده ( رض) بعد از اینکه در دیار شام مناطق سوریه ، اردن ، فلسطین را فتح کرد، در سال 634 میلادی جنگ را با رومیان آغاز کرد ، که به ابو القدسمشهور شد . زمانیکه ابو عبیده بن جراح (رض) با نیرو های خویش جنوب فلسطین و بیت المقدس در 17 مارس سال 636م به تصرف لشگریان اسلام درآورد ، سپاه خویش را متوقف کرد، از حمله مسلحانه به داخل قعله شهر ،به هدف اینکه ضرری به شهر مقدس نه رسد، واهالی این شهر بخصوص زنان اطفال وموی سفیدن بقتل نرسند، دست کشید وطی نامه ای خطاب به رهبران دینی این شهر نوشت:
 « بنام خداوند بخشنده و مهربان از ابی عبیده بن الجراح به اسقف اهالی ایلیا و ساکنان، سلام درود بر راهروان راه هدایت و مومنان به خداوند و رسول خدا، اما بعد: ما از شما می خواهیم که گواهی دهید که خداوندی جزء خداوند جهان نیست، حضرت محمد فرستاده اوست و تحقق قیامت حتمی است و هیچ شکی در آن نیست و خداوند متعال تمامی مردگان را زنده می کند، شما شاهد آن خواهید بود، ریختن خون شما و تاراج اموال شما بر ما حرام گشته است، چرا که شما براداران ما هستید، اگر چه آن را رد کنید، قومی را پیش شما آورده ام که نسبت به شما برای مرگ شیفته ترند و تا زمانی که مبارزان شما را از دم تیغ نگذرانم دست از شما برنخواهم داشت.»( اتحاف الاخصا، ص: 99.) 

ادامه مطلب در اینجا