آرشیف

2016-2-15

Shahla Latifi

اوج هوا

بید، قناری را می طلبد
شب، ستاره ها را
چاه، باران را می طلبد
زمین، خورشید را
سحر، شفق را می طلبد تا از چشم آفتاب عشق را به امانت بگیرد
کودک، دستان پرمهر مادر را
من، او را می طلبم
وی، اشعه لایتناهی دوران شادی ها را
باغ، غنچه ها را می طلبد
سرو، غچی مست بهار را
کوه پر ابهت، آسمان را می طلبد
دشت، لاله ها را
شاهین، اوج هوا را می طلبد
زمستان، بهار را
و همچون باد همه سرگردان
پریشانیم در پی نعمت ها

شهلا لطیفی
01-28-2016