آرشیف

2015-1-16

محمد نعیم تیمن

اهــمـیـــت نــهــــــــــــــال شانی

 

از آن جائیکه فصل بهار در حالت آمدن است و این کشور زیبای ما اشد ضرورت به بازسازی دارد خواستم در مورد فضای سبز و ارزش معنوی آن در طبیعت نکات چند به رشته تحریر در آورم امید برای نوجوانان عزیز جالب باشد.

 

در سالهای اخیر یعنی بعد ازجنگ ها که باید عشق و علاقه خاص برای مردم عزیز ما در قسمت سرسبزی شهر ، خانه و مکتب پیدا می شد، برعکس نباتات و درختان مورد بی مهری قرار گرفته اند . بدین جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درمورد فضای سبز و آشنایی با خواص نباتات ضرورتی است که مانع بروز فاجعه نابودی شهرها بر اثر آلودگی هوا و محیط زیست می گردد. به همین منظور اهمیت دادن به نقش فضای سبز در زندگی انسا نها و ایجاد علاقه بیشتر به درخت و گل و چمن در وجود هر کس امری است بسیار مهم که در اینجا به طور اختصار به مواردی از آن اشاره می شود: امید است علاقه وتفکر بیشتری را بر انگیزد و هر فرد جامعه ما بتواند مشوقی دلسوز برای ایجاد فضای سبز در محیط زندگی خود باشد. همانطوریکه می دانیم دو دسته از نور آفتاب تاثیرات چشم گیری بر بدن انسان و سایرجانواران باقی می گذارد یکی اشعه مادون سرخ و دیگری اشعه ماورای بنفش است . احساس آرامش که انسان در سایه به خصوص در سایه یک درخت احساس میکند تا حدی مربوط می شود به جذب نورهای مادون سرخ آفتاب توسط درخت ( ناگفته نه ماند تعششات ماورای سرخ با طول موج بلند خاصیت حرارت زایا دارند ) و مقداری نیز به دلیل جذب اشعه های ماورای بنفش صورت میگرد. امروز تاثیرات اشعه ماورای بنفش بر بافت حجرات نباتی و جانواران و همچنان تاثیرات ناگوار تششعات به خوبی روشن شده است . بنابراین نقش درختان در حمایت از انسان و سایر جانداران دربرابر آفتاب سوزان به خوبی روشن می شود.