آرشیف

2016-2-17

گل رحمان فراز

اهدای الف “ا” از طرف خانواده دوستم به غنی!

پ.ن: الف یعنی چه؟!
بزرگان گفته اند که برگ سبز تحفه ی درویش است و فرق نمی کند اینکه مادیت، ماهیت و حتی کتله ی یک تحفه به چه اندازه باشد، هدف فقط دانستن قدر و مقام یک شخص و ارزش قایل شدن به منزلت اجتماعی و موقف معنوی اش بوده می تواند و تا هنوز تفویض جوایز برای شخص کدام هدفی منفی دیگر را در قبال نداشته است.
اما گفتنی است که تا هنوز هیچکس تحفه ی را به منظور توهین و تحقیر شخصی برایش هدیه و اهدا نکرده است که بدانیم اینکه او واقعا درخور تحقیر بوده است اما شرایط توهین اش تا هنوز مهیا نشده است و اینکه مهیا گردیده است او را گول زده است. 
اینکه راحله ستر ژنرال عبدالرشید دوستم، راحله دوستم و بابر دوستم (دختر و پسر ژنرال دوستم) تحفه ی را که چکات چوبی حاوی حرف الف (ا) الفبای زبان پارسی است به نزد تحلیل گران امور کنایه وار تعبیر گردیده است.
علت اینکه تعبیر تحلیل گران در قبال عملکرد دوستم چپ گرا بوده است نیز روشن است! دوستم میلیون ها دالر آمریکایی را صرف برنده شدن رئیس جمهور کرد و از جمله ی بازو های توانای پیروزی غنی در انتخابات بشمار می رفت که حتی مرکز اتکا و ثقل دفتر مبارزات انتخاباتی اش محسوب می شد که بعد از پیروزی، بخت بر روی ژنرال دوستم سمبولیک دامن گشوده است و غنی نشد آن شخص که وی خدمت های حاویدانه دوستم را بجا بیاورد و ممنون خدمات اش باشد.
دوستم در چند ماه اخیر وضعیت سراسیمه ی را با غنی در امورات حکومت داری سپری می کرد و حتی درد دل های دوستم و احمد ضیاه مسعود از حنجره طنین انداز و قلب راز دان شان صدا بر آمد و نقل مجلس عوام شد.
بعد از همان خفگی، رئیس جمهور غنی دیده شد اینکه به احوال گیری و احوال پرسی جنرال دوستم می شتابد و بر عکس دوستم نیز تشریف آوری وی را استقبال کرده است، اینکه تحلیل مردم عوام از اهدای الف (ا) آقای دوستم بعد از بی اعتمادی های فراوان و بی قدری های اخیر غنی نسبت به دوستم از چه موارد برخوردار است، توجه تان را به مشاهده و سنجش همان تحلیل ها جذب می دارم؛ 

الف یعنی چه؟!
الف یعنی:
– انسان شو
– احمق
– استعفا کن
– افسوس به حالت 
– اصلاح شو

نوت: بطور کل؛ انسان احمق اصلاح نميشه! 
کلمات فوق از برداشت های عام و بدون سانسور مردم است و هیچ باورمندی سیاسی و هدف استفاده جویی و بدنام سازی در قبال آن وجود ندارد، فقط درد دل صاف و پوست کنده ی بود که با غنی صاحب درمیان گذاشته شده است.

با احترام
گل رحمان فراز