آرشیف

2016-3-6

محمد سرور انوری غوری

اهداف انکشافی هزاره سوم:

 

1- امحای فقرشدید وگرسنگی.
2- دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی.
3- ارتقای جندر وتوانمندسازی زنان.
4- کاهش مرگ ومیر اطفال.
5- بهبود وضع صحت مادران.
6- مجادله با ایدز، ملاریا، توبرکلوز وسایر امراض.
7- تامین محیط زیست پایدار.
8- گسترش مشارکت جهانی برای رسیدن به انکشاف.
9- تحکیم امنیت.
به امید دست یابی کشور ما با کمک جامعه جهانی به این اهداف.

____________________________________________________________

پنجگنج: که تحت عناوین (کریما،نام حق،محمود نامه،پند نامه عطار،قطب قاضی)برشته تحریر در آمده است مطالعه متواتر آن در طول زندگی خیلی دلچسپ میباشد. مثلآ:
کریما به بخشای بر حـــــال ما
که هستیم اسیر کمند هــــــــوا
نداریم غیر ازتو فـــــریاد رس
تویی عصیان راخطابخش بس
نگهدار مـارا زراه خــــــــــطا
خطادر گـذاروصوابم نمـــــــا
دوستان عزیزم:
پنجگنج که بعد ازپاره بغدادی وقرآنکریم از طرف علمای کرام برای اطفال نازنین کشورتدریس میگردد . ضروریست تا پنجگنج رااز یاد نبرده وبا دقت تام مورد مطالعه قراردهیم . ازمهم بودنش است که دردوران طفلیت از طرف بزرگان علمای دینی تدریس می شود.تا به معلومات دوران کودکی مان افزوده شده ودر موارد مختلف اشعارش را شادمانه با خود زمزمه نمایموهر فردش سرمشق کارهای ما باشد.
_____________________________________________________________________________

برای نمونه به داستان «بهلول» و شلغم دادن «هارون» به او اشاره می‌کینم:
روزی «بهلول» نزد «هارون» می‌رود و درخواست مقداری پیه می‌کند تا با آن « پیه پیاز»، که نوعی غذای ارزان قیمت برای مردم فقیر بوده، فراهم سازد. «هارون» به خدمتکارش می گوید که مقداری شلغم پوست کنده، نزد او بیاورند تا شاهد عکس‌العمل او باشند و بیازمایند که آیا او می‌تواند میان پیه و شلغم پوست‌کنده تمایزی قائل شود.«بهلول» نگاهی به شلغم‌ها می‌اندازد، آن‌ها را به زبانش نزدیک می‌سازد، بومی‌کند و بعد می‌گوید: «نمی‌دانم چرا از وقتی که تو حاکم مسلمانان شده‌ای، چربی هم از دنبه رفته‌است!»