آرشیف

2014-12-27

غلام ربانی هدفمند

انقـــلاب سبز

 

بعدازشكست طالبان باب  نهاد هاي آموزشي به  لحاظ كميت به صورت گسترده وازحيث كيفيت هم بصورت نسبي  بروي دانش آموزان گشوده شد ، در اين ميدان  ولايت غور نيز  بي بهره نبوده بلكه بنياد هاي فرهنگي وجامعۀ مدني  بصورت پراكنده جلسات آموزشي بويژه در  راستاي  شعر وشاعري ومسابقات ذهني محافل  را تدوير نموده اند كه در نتيجه تعداد زياد جوانان،  با فرهنگ كتاب خواني آشنا شدند ويكتعداد جوانان كه ذوق  خدا داد شعري در نهاد  داشتند به دنياي شعر وشاعري روي آوردند كه حال شعرمي سرايند وكتاب مي خوانند وكتاب مي نويسند .  قابل ذكر است كه  اين  مسابقات  در مركز شهر ومحور شعر وشاعري محدود نماند بلكه در روستا ها ومناطق دور دست نيز ريشه دوانيده است  وازجلسات شعر و شاعري  به به محافل سخنراني ومقاله خواني و مسابقات حل مسايل  علوم مختلف گسترش يافته است . حال در تمام نقاط غور جوانان ونو جوانان واطفال علاقمندي ويژۀ در زمينۀ  كتاب خواني وبرگزاري مسابقات پيدا كرده اند وهمواره در تلاش اند تاخود  جلسات  را برگزار نمايند وكتاب بخوانند وباهم رديفان سني وصنفي خود رقابت نمايند. در همين مورد   روز چهار شنبه 19 حوت 1388مولوي صاحب محمد ابراهيم امام مسجد حضرت عثمان (رض) مسابقه
 
 انقـــلاب سبز
 
را بين اطفال خورد سال اعم از دختران وپسران  كه خود تربيت ديني شان داده است برگزار نمود .  اين مسابقه شامل بخش هاي (حسن صوت قرأت قرآن كريم ، مقاله خواني وپاسخ به سؤالات ) بود .  بنده نيز  در اين مسابقه حضور داشتم ،اطفال زير سن ده سالگي
 
 انقـــلاب سبز
 
را  مشاهده كردم كه جزئيات  مسايل علوم را بخوبي آموخته  و در مسابقه ، از خود  شايسته گي نشان دادند بويژه در بخشِ پاسخ به سؤالات هم زمان با اينكه امام صاحب سؤالي به هدفِ يافتن پاسخ طرح مي كرد ومي گفت اين سؤال را چه كسي جواب مي دهد؟ تمام اطفال باشور واشتياق وبلندكردن دست ها و صداي (من ، من ، من …  آخند! من جواب ميدهم) درهمان هنگام فكر كردم كه  انقلاب سبزبه هدف جهل زدايي به پاشده.
 
 انقـــلاب سبز
 
 بنده به عنوان شاهد اين محفل، باور كردم كه اگر وضعيت تعليم وتربيه در مساجد به همين منوال روبه رشد باشد وتمام علمأ دين وامامان مساجد مثل مولوي صاحب محمدابراهيم احساس مسؤليت نمايند و همچنين معارف به عنوان مسؤل تعليم وتربيۀ اطفال احساس مسؤليت كنند و تلاش كنند كه كفيت تدريس در مكاتب بالابرده شود؛ انشاالله تاچند سال ديگر شاهد غناي علم وفرهنگ در بخش هاي مختلف خواهيم بود، وبه تمام قرأ وقصابات اشخاصِ حضور پيدا خواهند كرد كه بلحاظ علمي توان رسيده گي به مشكلات مردم را داشته باشند وحقوق از دست رفتۀ مدني وسياسي مردم خود را اعاده نمايند. قابل ذكر است كه در پايان اين محفل تحايف به مقصد تشويق شاگردان از طرف شوراي مردمي غور ، ار گان ملي و شوراي محل به  علاقمندان اين مسابقه توزيع گرديد.