آرشیف

2015-1-25

عبدالواحد پیمان

انـســــــان و ارزش آن در افغانستان !

 

اگر چه هميشه بحث هاي در اين مورد از نويسندگان نخبه كشور ميخوانم كه كاملا بجا و مورد تاييد است . در طي مدت يك و يا يكنيم ماه كه در كشور (وطن) عزيز خود بودم برايم واضح تر شد تا بيشتر ، بهتر ، عملي تر و با چشم باز ببينم كه در حقيقت ارزش و احترام بهترين و با شرف ترين مخلوق خداي عالميان در كشوريكه هميشه سر و صدا ها از حقوق بشر ، مساوي بودن حقوق مرد و زن و دانستن حقوق اطفال ميايد بدانم . هر آنچه را كه بنده بلا نسبت خوانندگان عزيز از مردم آن ديار دراين كوتاه مدت ديدم كاملا خلاف همه اصول جامعه بشري بود. بطور كل نميگويم ولي فيصدي بيشتري كه متشكل از تمام طبقات ميباشد از قايل بودن به ارزشهاي انساني غافل مانده اند ، خصوصأ كسانيكه ارتباط مستحكم به اساس سلسله و ريشه قومي با اولياي امور كاري خويش دارند . زياد كوشش نمودم تا منشأ كه اين تاثير منفي را بالاي اين مردم بي بضاعت و فقير غالب ساخته است را دريابم! همه ابعاد را مد نظر گرفته يگانه بُعد كه من فكر ميكنم اصل عمده و اساسي اين مشكل ميباشد بيسوادي است ، چون بطور كلي يا جزئي آدمهاي كه داراي سواد كامل نميباشند و ظرفيت درك و دانستن نعمت خداوندي و ارزش انساني را ندارند در كرسي ها و يا پستهاي جاي گرفته اند كه هميشه سروكار با مردم عام دارند ، و نميتوانند يا نميدانند با چي نحو با مردم برخورد كنند ، درحقيقت تعريفِ از پيش آمد و بدست آوردن دلِ را در مغز خود ندارند ، آنچه را كه در بيابان و كوه آموخته اند به مردم مياموزانند ، و مردم كه از فقرو ناداري ، جنگ و بي ثباتي ، بيخانگي و بي داوري هميشه در رنجش هستند مجبورا مغلوب آيند و سر به پايين و دست به سينه به بي حرمتي مقامات بلي بگويند و راه ديگري براي دفاع از حقوق خود پيدانكنند! خيلي رنج آور و دل شكن است .
فقد و فقد طبقه روشنفكر كه عبارت از تحصيلكردگان، فرهيختگان و عالمين هستند و به همه مسايل ارتباطي با بشر آشنا هستند كه متأسفانه اجازه خدمت داده نميشوند، كه كاملا هر جوان و هر وطن دوست را ناآرام ساخته است ، من شاهد بودم كه محصلين رشته هاي حقوق و علوم سياسي ، اقتصاد ، زراعت و غيره و غيره….. بيكار در خانه ها نشسته و غم بر سر دارند و سر دمداران بيسواد به چوكي هاي بالا جاي دارند.
عزيزان وطن پرست ! سرنوشت كشور روزي بسوي پيشرفت و ترقي رقم زده خواهد شد كه جوانان و تحصيل كردگان بتوانند بطور رسمي از طرف دولت منحيث خادم به ملت تعين شوند ! و بطور واقعي از امكانات قرن بيست و يك استفاده كنند ، چون سطح ظرفيت و مردم داري طبقه روشنفكر خيلي ها بالاتر از مردمان قديم است ، اينها با دانستن تمام روشهاي انساني ، روابط انساني يا بشري ، طرز برخورد با رفتارهاي انسانهاي متفاوت كه در پوهنتونها و دانشگاه ها آموخته اند ميتوانند كه يك رابطه خيلي ها محكم و طولاني را در بين تمام اقشار جامعه با نشان دادن اخلاق حميده و احترام گذاشتن به حقوق مردمي و رفتارنيك و شفقت با اطفال ايجاد كنند .. يگانه راز نهفته در امر بدست اوردن چنين لحظه يي اتحاد است ، اتفاق است ، همكاري و هماهنگي است ، پس لطفأ غافل نمانيد و دست بدست هم داده به سرنوشت اي وطن و اولاد رنجديده يي اي خاك خون آلود فكر كنيد …. در اخير ! خداوند اين وطن را هميشه سرشار از محبت ، همدلي و همدردي داشته باشد ! پيروز باد عزيزان كه در راستا علم و معارف شب و روز كوشا هستند و كامياب باد انساني كه در راه رفا و آسايش مردم و ملت خود قدم برميدارد.. به اميد روزِ كه به بادشاهي خود بنازيم!

عبدالواحد پیمان
جولای ۲۰۱۴ 
هند