آرشیف

2017-1-23

دوکتور ص. سعیدي

انصاف، انصاف، انصاف!

درین تصویر که در حین کار تنظيف شهر کابل دیده میشود، ظالمان  ۴ تن استاده اند و یک مرد ۷۰ ساله را بیل داده و به کار ګماشته اند و بقیه سیل و تماشا  دارند. آن یکی مصروف کار و تصور دارد که صادقانه همین کار موثر است.  
به ان جناب جلالتمآبیکه مصروف بیل زدن و  کاراست یک سفارش دارم: 
در۲۴ ساعت ۱۸ ساعت کار نه کن که کشنده  است این عمل به صورت دوامدار  کوالیته کار را هم پائين میاورد و سبب اشتباهات میشود.  سفارش دارم که عوض باز کردن یک قفل به کلید سازی و فعال کردن سیستم بپرداز. 
مردم افغانستان ملیاردر نیستند که به جاروپاک سرک و پاک کار کثافات سرک معاش رئيس جمهور بپردازند و به قومندان علمیات نظامی علاقداری  معاش و امکانات معاون اول رئيس جمهور پرداخته و به امر دهندهء مجوز تعویذ  نویسي در مزارشریف معاش رئيس اجرائيه بپردازند. 
سیستم را فعال بسازید، اولویت کاری را تعین کنید و عوض دیکتاتوري فردي و شخص حاکمیت قانون را به صورت پیگیر فعال سازید تا اشخاص مجریان قانون شوند. 
همیشه به یاد داشته باشید که مردم میدانند چه میکوئيم و چه میکنیم و بدانید که جبروت های ګذشته و شما هم خواهید ګذشت. 
از روز جزا به پيشګاه الله (ج) بترسید که حتما آمدني است. 
فهم مسلکی، تقوی و متعهد بودن و فرصت دادن بیشتر به انکه این مشخصات را دارد و در فرصتیکه داشت عمل هم کرده. 
انصاف، انصاف، انصاف با خود و دیګران و 
آن هم در هر حال را فراموش نه کنید! 
تا دیر نه شده بجنبید که فرصتها دارند یکی پی دیګر از دست میروند. 
و ما علینا الا البلاغ المبین
دوکتور صلاح الدین. سعیدی 
۲۱/۰۱/۲۰۱۷